Hundens inverkan på barns läsutveckling

Kan en hund få barn att lära sig läsa? Ja. Forskningsprojektet Bokhunden och Astrid Lindgren visar att hunden som kravlös lyssnare inger lugn och får det läsande barnet att slappna av och sakta men säkert läsa bättre.

I samband med att läskunnigheten rasar i den svenska skolan pågår nu ett projekt där utbildade hundar med förare agerar som hjälp i läsutbildningssyfte. Projektet, som genomförts med stöd av medel från Svenska Kennelklubben och Agria Djurförsäkrings forskningsfonder, har visat sig ge goda resultat.

Idén går ut på att barn läser högt för en särskilt utbildad hund och dess förare. Barnets kontakt med hunden drar igång produktionen av oxytocin, kroppens ”lugn-och-ro-hormon” och barn med exempelvis koncentrationssvårigheter har då visat sig kunna sitta still och fokusera en betydligt längre stund än utan med en hund vid sin sida.

Amerikanska studier har tidigare visat att metoden fungerat mycket väl. I och med projektet Bokhunden vill nu initiativtagarna Helene Ehriander och Anna Nilsson vetenskapligt studera och utvärdera metoden genom att följa och dokumentera läsande barn under en längre tid och för att anpassa metoden till det svenska skolsystemet.

Läs mer om projektet och läshunden Zorro här

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg