Område: Häst Om Träckprov

Att avmaska eller inte, det är frågan

Hösten är här och därmed ställer sig många frågan om man ska avmaska eller inte. Ett träckprov ger vägledning. Eller? Det finns många myter och sanningar om avmaskning av häst. Vi bad parasitolog Eva Osterman-Lind vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, reda ut begreppen.

Artiklar
Att avmaska eller inte?

När är det lämpligt att avmaska sin häst och hur ofta? Och vad kan man göra för att öka hygienen i hagar och därmed minska antalet parasiter?  Agria Djurförsäkring tog hjälp av parasitolog Eva Osterman-Lind vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att reda ut begreppen.

Artiklar
Betes- och avmaskningsrutiner Även om vi hästägare kanske helst skulle se att våra hästar var helt fria från parasiter är det varken möjligt eller ens önskvärt. Alla hästar har nämligen parasiter i någon utsträckning och så länge de inte blir för många orsakar de ingen skada. Artiklar