Område: Häst Om Sövning

Sövda hästar kan få bestående skador Att söva djur innebär alltid risker. Men att söva en häst är avsevärt mer riskfyllt än att söva ett mindre djur. En frisk häst löper minst tio gånger högre risk att avlida i samband med narkos jämfört med en hund eller katt. Artiklar