Område: Häst Om Grovfoder

Årets grovfoder Våren och sommaren bjöd på stora temperaturväxlingar. Något som påverkat grovfodret i år med höga energivärden och låga proteinvärden. Läs mer om vad det kan innebära för din häst. Artiklar
Grovfoder till tävlingshästar Hästens foder brukar delas upp i grovfoder och kraftfoder. Grovfodret utgör basen i hästens foderstat och hit räknas till exempel hö, hösilage, ensilage, halm och vanligt bete. Kraftfodret ges som ett komplement till grovfodret och kan till exempel vara havre, betfor eller olika pellets. Artiklar