Område: Häst Om Foder

Räkna foderstat via HästSverige

HästSverige erbjuder nu ett foderstatsprogram till alla hästägare. Helt kostnadsfritt!

Korsförlamning hos häst

Korsförlamning är en muskelsjukdom med typiska symptom som är omöjliga för hästägaren att negligera. Det handlar om ett allvarligt tillstånd, och ibland måste drabbade hästar avlivas. Den övervägande delen av korsförl...

Viktigt att hästen har fri tillgång till vatten i stallet

Under höst- och vintermånaderna är tillgången till bete begränsad. Tiden till hagvistelse brukar även förkortas under dessa månader vilket gör att det är extra viktigt att hästen har fri tillgång till vatten i stallet...

Anpassa hästens fodermängd efter kylan

Det är ditt ansvar att anpassa skötseln och utfodringen till hästens storlek, kondition, ändamål och inhysningssystem även på vintern.

Halsproblem hos hästar

Orsakerna till irritationer i hästens luftvägar kan vara många - och givetvis skall varje ägare till en "hals-häst" kontakta sin veterinär. Här kommer dock några saker som kan vara orsaker till återkommande luftvägsli...

Botulism och hösilage

Många hästägare går över till hösilage istället för hö. En risk med att använda hösilage är att jord eller döda djur kan ha blivit inplastade i balen, och bakterien Clostridium botulinum tillväxer. Det är dock ovanlig...

Tänk på detta när du köper hö

Många hästägare köper sitt hö på hösten. Om du innan köpet gör en höanalys så vet du vad du får och senare vad du stoppar i din häst.

11 råd om hästar och foder

Fodermarknaden för hästar blir allt större och utbudet allt mer komplicerat. Här listar vi några enkla regler kring utfodring som kan vara bra att komma ihåg.

Foderstrupen

Från munnen passerar fodret snabbt genom foderstrupen till magsäcken.

Grovtarmen

De näringsämnen som inte brutits ner i tunntarmen går vidare till grovtarmen.

Visa innehåll