Område: Häst Om Böjprov

Köpa häst? - Se till att den är hållbar Röntga eller inte? Köparens veterinär eller säljarens? Hur fixar man en smidig flytt? Charlie Lindberg, Agrias veterinär med erfarenhet från tusentals besiktningar, ger dig de bästa råden när du vill köpa en häst som håller. Artiklar
Hur en hältutredning går till Den vanligaste orsaken till att hästar kommer till en ATG-klinik är att den är halt. Här följer en beskrivning av en normal hältutredning men sättet att arbeta varierar från fall till fall och mellan veterinärer. Artiklar