Område: Häst Om Besikting

Hästbesiktning Låt alltid en veterinär besiktiga hästen du fastnat för. En veterinär kan ge dig en opartisk bedömning av hästens hälsotillstånd. Och genom att upptäcka tecken på tidigare sjukdomar och skador får du information du annars inte skulle känt till. Artiklar