Område: Häst Om Allemansrätt

Allemansrätten: stängsel och grindar Skall du rida på annans mark är det för det första en förutsättning att du håller dig inom ramen för allemansrätten. Du får t.ex. inte utan lov rida på annans tomt. Artiklar
Hästen och allemansrätten i lagen Skall du rida på annans mark är det för det första en förutsättning att du håller dig inom ramen för allemansrätten. Du får t.ex. inte utan lov rida på annans tomt. Här kan du läsa mer kring vad allemansrätten innebär. Artiklar
Allemansrätten: Förbudsskyltar mot ridning Skall du rida på annans mark är det för det första en förutsättning att du håller dig inom ramen för allemansrätten. Artiklar
Hästen och bilen i lagen En hästägare har i motsats till en hundägare inget strikt ansvar för de skador hästen orsakar. Ryttarens ansvar för vagnskadan får därmed bedömas med stöd av skadeståndslagen vilken förutsätter vållande, oaktsamhet, hos ryttaren. Artiklar