Skicka höprover för analys

För att kunna beräkna en balanserad foderstat till din häst är det viktigt att du gör en näringsanalys av det grovfoder du har tillgång till. Här berättar vi lite om vad du bör tänka på när du ska göra en analys.

Viktigt med rätt utförd analys

Endast en rätt utförd analys kan ge upplysningar om höpartiets verkliga innehåll. Det gäller att det prov man tar ut är så representativt som möjligt. Även om höet kommer från samma fält så finns det variationer. Därför gäller det att ta ut provet på ett sådant sätt att man kommer så nära medelvärdet för höpartiet som möjligt. Detta gör man genom att ta små prover på flera olika ställen. Proverna blandas till ett enda stort prov som man lägger i en plastkasse och skickar in. Labbet brukar behöva minst 5 liter.

Om höet ligger löst på skullen får man gå runt och ta prover på flera olika ställen. Försök att ta prover lite längre ner i partiet.

I balat hö väljer man ut några olika balar som man öppnar och delar försiktigt och tar ut proverna.

Provtagning på fält är den bästa metoden. Gå i en diagonal över fältet och ta stickprov med jämna mellanrum. Var försiktig så att inte de näringsrika bladen (främst klöver- och lusernblad) trillar loss.

Använd alltid en hel och ren påse!

Analyslaboratorier

Analyslaboratorier finns på ett litet antal platser. Tag alltid kontakt med laboratorierna innan för att få veta hur lång tid analysen tar och vad den kostar.

Foderstatsberäkning

Hippocampus, som samordnar hästforskning vid SLU och SVA, har tagit fram ett kostnadsfritt foderstatsprogram där du själv kan räkna ut vad din häst behöver. Enda kravet är att du har en analys av ditt grovfoder.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg