Halm

Halm måste vara av god kvalitet, inte för dammig och inte möglig. Den har något sämre uppsugningsförmåga än till exempel spån och torv, men halmen håller hästen sysselsatt. Hästar som äter upp hela halmbädden bör få en annan typ av strö.

Vetehalm och havrehalm passar bäst till hästar. Kornhalmens agnar kan orsaka irritation och råghalm kan ge kolik.

Spån

Spån har bra uppsugningsförmåga men dammar lätt. Det får inte vara för fint och ska helst vara dammsuget. Spån finns att köpa i färdiga balar, men har sedan fjärrvärmeanläggningarnas intåg blivit både dyrare och svårare att få tag på. Trähaltiga strömaterial kan i vissa fall ha en negativ inverkan på hästens hovar.

Torv

Torv finns att köpa i färdiga balar. Det dammar inte särskilt mycket och kan vara bra till hästar med torra hovar. Även torv har en mycket bra uppsugningsförmåga.