Dataprogram eller tabeller kan aldrig ersätta en hästmänniskas känsla och erfarenhet när det gäller att beräkna foderbehovet, eftersom två lika stora hästar kan ha helt olika näringsbehov. Här får du några tips på vägen, som du kan ha till grund för din hästs foderstat.

Storlek

Det är i första hand hästens vikt - och inte dess höjd - som är vägledande för underhållsbehovet.

Hästens typ

Två hästar som är lika varandra i vikt och storlek, kan ha helt olika näringsbehov. Den ena är lättfödd och den andra svårfödd. Fullblod är ofta mer svårfödda än kallblod och halvblod. Även könet kan spela roll - hingstar bedöms ha ett något högre energibehov än ston och valacker.  

Temperament

Livliga och nervösa hästar gör ofta av med mer energi och kan därför kräva mer foder. Med hjälp av foderstaten försöker man också påverka hästen - att försöka få den nervösa hästen att bli lugn och harmonisk, och den lata hästen att bli mer alert.

Ålder

Unga hästar behöver en extra proteinrik foderstat för att kunna växa. Det gäller också dräktiga och digivande ston samt gamla hästar som kan ha svårt att tillgodogöra sig fodret. Mycket gamla hästar kan också ha problem att tugga eller smälta fodret.

Arbete

En häst i hårt arbete behöver en mer näringsrik foderstat än den lätt arbetande hästen. Hästen måste dock arbetas i balans psykiskt och fysiskt samt använda sina muskler rätt för att du ska kunna fodra den till kondition. Felaktigt arbete kan aldrig kompenseras med foder. Rätt arbete och skötsel är bästa sättet att få hästen att tillgodogöra sig fodret.

Årstid

För att behålla sin kroppstemperatur behöver hästen mer foder under den kalla årstiden än under den varma - ju mer hästen äter desto mer värme producerar den. Vintertid måste du också ta hänsyn till om hästen är klippt eller ej, stallets temperatur, utevistelse och om hästen har täcke eller inte.

Källa: "Hästhållning i praktiken" av Mats Mellberg.