Lagra hästens grovfoder på bästa sätt

Foto: Carin Wrange/SLU

När hösten kommer är det oftast dags att fylla på med grovfoder i stallet. Då är det också viktigt att lagra grovfodret på ett bra sätt - felaktig lagring kan göra att stora delar av skörden måste kasseras, vilket kan bli väldigt dyrt.

Om man använder sig av inplastat grovfoder (fyrkantsbalar eller rundbalar) så ska de förvaras på en torr och jämn markyta som är väl dränerad och fri från vassa stenar och växtlighet. Då minskar man risken för punktering av balarna och håller även gnagare borta. Balarna kan också behöva skyddas mot fåglar med hjälp av nät eller presenning.

Om man inspekterar sitt grovfoderlager ofta kan man upptäcka - och laga - eventuella hål i tidigt skede. Hål ska lagas med särskild lagningstejp, då vanlig tejp släpper igenom syre och fäster dåligt på ensilageplasten. Det är bra att märka ut de lagade balarna så att man kan kontrollera dem extra noga innan hästarna utfodras med dem. Använd de lagade balarna först, så att de inte blir liggande för länge.

Varje bal som måste kasseras är värdefull – om en bal väger 400 kg motsvarar det cirka en månads utfodring till en häst.

Rundbal eller fyrkantsbal?

Vilken balform man väljer för sitt inplastade vallfoder har ingen betydelse för foderkvaliteten, utan styrs mer av vilka möjligheter man har att hantera balarna i stallet. Fyrkantsbalar kan vara lättare att hantera i samband med utfodring och om man väger sina grovfodergivor. Det viktigaste är att välja en balform och balstorlek som passar in i det system man använder och till det antal hästar man har.

Om man har rundbalar ska dessa lagras på gaveln, eftersom antalet plastlager är större där. Det händer ibland att fyrkantsbalar får en konkav och en konvex sida, de ska då lagras med den konkava sidan ner mot marken för att undvika att kondensvatten bildas mellan foder och plast.

Hö måste lagras torrt

Hö konserveras genom att man vid höskörden torkar bort så mycket vatten att inga mikroorganismer kan växa. Det är därför mycket viktigt att höet lagras torrt och inte blir fuktigt, om man ska kunna behålla en bra hygienisk kvalitet hela året.

Om fuktig luft eller regnvatten återfuktar höet kommer mögelsvampar att börja växa. Likaså om höet inte torkats tillräckligt vid skörden - då blir resultatet tillväxt av mögel.

Om höet omges av fuktig luft är det inte ovanligt att höets yta känns fuktig och lite kladdig - det brukar vara ett tecken på att jästsvampar, och att även mögeltillväxt är på gång. Höet måste därför skyddas mot omgivningen och det görs vanligen med halmbalar, genom att man bygger in höpartiet i golv, väggar och tak av halmbalar, så att halmen bildar en barriär mellan höet och den omgivande luften.

Undvik lagring i plåthall

En oisolerad plåthall är ofta värsta tänkbara lagringsutrymme för hö, medan en isolerad höskulle eller liknande sällan innebär problem. Har man inte tillgång till bra lagringsutrymme för hö bör man inte välja hö som vallfoder.

Tänk också på att betonggolv inte är ”torra” - fukt stiger upp genom betonggolv och hö bör därför inte lagras direkt mot ett betonggolv. Lägg då hellre höet på pallar så att luft kan cirkulera under balarna.

Hur snabbt kan man använda inplastade balar efter skörd?

Det är inte ovanligt att sommarbetet tar slut snabbare än man tänkt sig och att man behöver börja utfodra med skördat foder tidigare än man hade planerat. Det går att öppna en inplastad bal direkt efter det att den plastats in och utfodra med, men man får räkna med väldigt kort hållbarhet på sådant foder. 

Detta på grund av att fodret är inte färdigkonserverat och stabilt i sin mikrobiologiska sammansättning och därför blir det varmgånget och skämt fort. Ensileringsprocessen kan ta från några dagar upp till flera veckor, beroende på fodrets sammansättning och ts-halt, omgivningstemperatur, lagringsförhållanden med mera.

Om det har använts ensileringsmedel kan det innebära att man måste vänta 4-6 veckor efter inplastning innan man börjar öppna och utfodra balarna, då ensileringsmedlet måste omsättas och hinna verka innan man börjar utfodra med partier. Detta skiljer sig dock mellan olika typer av ensileringsmedel.

Källa: HästSverige och SLU
Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg