Idag utgör kraftfodret en stor del av foderstaten för hårt arbetande hästar. Detta beror på att de vanligaste grovfodren som produceras för häst inte är tillräckligt energirika men också på att det finns en tro att kraftfoder i sig är prestationshöjande.

Anna Jansson vid SLU har drivit ett projekt för att kunna ge bättre rekommendationer för hur ett energirikt grovfoder kan användas i foderstaten till hårt arbetande hästar.

Resultaten visar att ett energirikt grovfoder kan användas som en betydande del i foderstaten till hårt arbetande hästar, men att det eventuellt kan behöva kompletteras med stärkelse eller socker. Dessutom bör det i första hand konserveras som hösilage eller hö.

Resultaten pekat positivt mot att hårt arbetande hästar får tillgång till grovfoder med ett energiinnehåll som bättre motsvarar deras behov. Som en följd av detta bör hälsoproblem som orsakas av kraftfoder kunna minska. Förutom att det är bra för hästarna, så gynnas även hästägare, tränare och förhoppningsvis även de hästar som idag får kraftfoder fastän de egentligen inte behöver det.

Dessutom gynnas producenterna av vallfoder som via detta projekt kan få en större och mer kvalitetsmedveten marknad.

Läs mer om grovfoder till tävlingshästar här