Därav följer att den uppstallade hästen behöver tillföras mycket dricksvatten, förmodligen betydligt mer än vad man normalt ger. Detta ska dessutom helst ske via hink, inte vattenkopp, visar vet Sara Nyman, SLU, i sin doktorsavhandling "Water intake and fluid regulation in the horse" som hon nyligen disputerat med.

– För att hästar ska må bra och kunna utföra ett arbete är det viktigt att de kan behålla en normal vätskebalans. Om den rubbas stryper hästen sin urinproduktion och tar nödvändig vätska ur tarmen, så att tarminnehållet blir torrt. Detta kan i sin tur bl a orsaka förstoppningskolik, berättar veterinär Nyman.

– För att få hästen att dricka tillräckligt mycket bör man se över hur man erbjuder vattnet; mina försök visar att vissa vattenkoppar passar hästar så dåligt att de dricker 40% mindre ur dem än ur hink.

Genom att studera de faktorer som påverkar hästens intag av vatten; stalltemperatur, foderstat, motion samt sättet att ge vatten, fann vet Nyman att det är framför allt hur vattnet serveras som avgör hur mycket hästen dricker. Några sätt att ge hästar vatten är genom vattenkopp, hink eller vattenkar.

Vattenkopp ej hästvänlig

Det finns en mängd olika automatiska vattenkoppar på marknaden. Några är specialgjorda för att passa beteendet hos grisar, kor eller och höns, men ingen modell är speciellt utformad för hästars behov. Ändå används de till hästar i hög utsträckning.

I vet Nymans försök ingick två olika modeller; en flottörkopp som automatiskt fylls på med vatten när hästen har druckit upp och en tryckventilkopp, där hästen själv trycker fram vad den vill ha via en liten gummiklädd pinne.

Flottörkoppen hade ett flöde på 3 l/ min medan tryckventilkoppen kunde ställas in efter olika flöden: 3, 8 resp 16 l/min.

När man jämförde vattning via hink jämfört med olika typer av vattenkopp, visade det sig att samtliga hästar i försöket föredrog hink. Det kan finnas en rad olika förklaringar till detta:

  1. Vattenyta och vattendjup är större i hinken.
  2. Vattnets lukt och smak kan förändras eftersom vattnet "luftas" när det hälls upp i hink.
  3. Det är mer förenligt med hästens naturliga drickbeteende att dricka mycket under kort tid än att stå och trycka fram små mängder i en liten kopp som rymmer ca 1,5 l vatten. Det motsvarar bara ett par rejäla klunkar för en häst.

Dricker mycket mer i hink

Flottörkoppen med ett flöde på 3 l/ min medförde att hästarnas vätskebalans rubbades på ett negativt sätt, eftersom de drack 40% mindre vatten jämfört med om de fick via hink.

– En sådan vattenkopp är direkt olämplig för hästar, menar Sara Nyman som vill uppmana alla hästägare att se över sina vattenkoppar och kontrollera flödet i dem.

– Man behöver inte skrota allt vad vattenkoppar heter, men man bör vara observant på hur de fungerar och känna på ventilen hur pass lätt det går att trycka fram vatten. Hästar gillar varken om vattnet kommer för sakta eller om det är ett så hårt tryck att det fräser och pyser ur vattenkoppen. Dessutom är det viktigt att de är fräscha, rengör dem regelbundet!


Fortsatta försök visade att en tryckventilkopp med ett flöde av 8 l/ min var det som passade hästarna bäst. Då drack de nästan lika mycket som ur hink.

– Tränande hästar och digivande ston är de hästkategorier som har störst vätskebehov och det är alltid bra att erbjuda dem vatten ur hink, utöver det de kan få fram ur en vattenkopp. Då är man säker på att de får i sig tillräckligt mycket vätska, menar Sara Nyman. Ett tecken på att hästen dricker för lite är att den lämnar foder.

Vätskebalansen viktig vid arbete

Vatten deltar i så gott som alla kroppens livsnödvändiga processer och en häst har normalt 60-70 l vätska i sitt tarmsystem. Genom urin, träck, avdunstning från hud och utandningsluft samt svettning förloras vätska ut ur kroppen och behöver då tillföras på nytt.

För den tränande hästen kan det bli stora vätskeförluster, särskilt vid hårt arbete en varm sommardag. Fälttävlans terrängritt på sommaren kan t ex. innebära en svettförlust på 20 kilo. Men ofta är det svårt att få hästar att dricka under och efter hårt arbete, vilket beror på att hästar inte får samma signaler som vi människor om att de är törstiga efter att ha svettats rejält. Detta i sin tur beror på att hästens svett har samma eller högre salthalt än blod, och den påverkas inte av att hästen svettas.

Samtidigt är det viktigt att hästarna verkligen dricker tillräckligt mycket och att vätskebalansen återställs snabbt. Detta gäller särskilt för de hästar som ska utföra prestationer flera dagar i rad eller under lång tid, som fälttävlans- och distanshästar samt hopp- och dressyrhästar på ett flerdagarsmeeting. Ett effektivt sätt att få dem att dricka tillräckligt mycket i samband med hård prestation är att ge fysiologisk koksaltlösning (9 g koksalt/l vatten) att dricka. Därigenom återgår vätskebalansen till nästan det normala (84%) på några timmar.

Dessutom återställs även saltbalansen, vilket inte uppnås om hästen enbart har tillgång till saltsten. Tidigare försök vid SLU (agronom Anna Jansson 1999) har visat att den mängd salt som hästar självmant slickar i sig från en saltsten ofta inte ens täcker det som lämnar kroppen via urin och träck varje dygn. En hårt arbetande häst som har för lite salt i kroppen kan minska i både kroppsvikt och blodvolym.

För att vänja hästen vid fysiologisk koksaltlösning kan man börja med att ge den något svagare lösning och öka styrkan successivt upp till 9 g koksalt/l vatten. Däremot ska man aldrig ge starkare lösning än så, eftersom vatten då istället kan dras från blodet till tarmen.

Sammanfattning

Veterinär Nymans avhandling visar att:

  • Vattenkällan har betydelse för hästars vattenintag och vätskebalans. En "snål" vattenkopp (t ex oren yta och/eller lågt flöde) kan innebära att hästen får i sig för lite vatten.
  • Vissa hästar tycks ha svagare törstsignaler än andra och för dessa är val av vattenkälla ännu viktigare. En häst som dricker för lite under en längre tid kan t ex drabbas av förstoppningskolik.
  • Hästar som svettats mycket återställer snabbare såväl vätskeförlust som saltbalans om de får fysiologisk koksaltlösning att dricka. Obs! Erbjud samtidigt vatten att dricka ur hink.
Källa: Tidningen ridsport