Denna vätskeförlust måste kompenseras och det görs bland annat genom betesgräs vilket innehåller stora delar vatten.

För lågt vattenintag kan bland annat leda till minskad prestation men även till sjukdomar i mag- och tarmkanalen. Kolik är ett samlingsnamn på olika former av störningar i mag- och tarmkanal och något som kan drabba hästen vid bland annat vätskebrist.

Studier har visat att hästar föredrar att dricka ur hink jämfört med vattenkopp, ett bra råd är därför att komplettera vattenkoppen i boxen med en hink och därmed underlätta för hästen att få i sig tillräckligt med vätska. För att undvika att vattnet fryser i hagen under vintermånaderna finns det vattentunnor med värmeaggregat, en mycket bra och skadeförebyggande investering!