Hästen behöver energi, fibrer, protein, mineraler, salt, vitaminer och vatten för att må bra. Men intaget måste vara balanserat - både för lite och för mycket av en beståndsdel kan vara skadligt.

Hästen behöver energi och protein till:

 • Underhåll
 • Tillväxt
 • Fosterutveckling
 • Mjölkproduktion
 • Arbete

Hästen är av naturen gräsätare

Hästens naturliga foder är gräs. Grunden i hästens foderstat bör därför vara grovfodret. Men av praktiska skäl som kort betesperiod och beroende på de krav vi ställer på våra hästars prestationsförmåga, har vi gett dem matvanor som egentligen inte är naturliga.

I naturen betar en häst cirka 14-16 timmar per dygn. För att ge hästen möjlighet till ett naturligt beteende behöver den även i människans tjänst få möjlighet att tugga sig mätt och nöjd. Det tar cirka 35-45 minuter för hästen att tugga i sig ett kilo hö och cirka tio minuter att tugga ett kilo kraftfoder, som innehåller ungefär lika mycket energi som ett kilo hö. Därför är det viktigt att se till att hästen får tillräckligt med grovfoder, även om den får mycket kraftfoder.

De vanligaste grovfoderslagen

Vintertid ersätts betet med olika typer av konserverat gräs. Oavsett vilken konserveringsmetod som används är det vallens sammansättning och utvecklingsstadium som påverkar hur bra näringsinnehållet i grovfodret blir. Grovfodret har högre energi- och proteininnehåll ju tidigare utvecklingsstadium gräset befinner sig i när det skördas.

 • Bete - Ej konserverat
 • Hö - Torkat gräs
 • Hösilage - Lufttätt lagrat
 • Ensilage - Mjölksyra jäst, hög vattenhalt
 • Halm - Torkat
 • Lucernpellets - Hetluftstorkat

Hur tar du reda på grovfodrets näringsinnehåll?

Ett bra grovfoder innehåller i de flesta fall allt hästen behöver utom salt. Som hästägare har du ansvar för att se till att hästens foderstat är rätt anpassad.

Innan du kan beräkna en balanserad foderstat till din häst bör du göra en näringsanalys av ditt grovfoder. Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till är hästens födelseår, hull, kön, ras, vikt, vilket arbete den utför (underhåll, träning eller tävling), om du har ett avelssto eller en avelshingst. När du fått svar på näringsanalysen kan du beräkna lämplig foderstat.

Varierande vatteninnehåll i grovfodret

Mängden grovfoder som man ger till hästen måste anpassas efter vattenhalten. Olika grovfoder innehåller olika mycket vatten. Därför är det viktigt att ta reda på andelen vatten innan du beräknar foderstaten.

Vanligtvis anger man det som inte är vatten i grovfodret som ”torrsubstans” (ts). Det är i torrsubstansen som näringsämnena i grovfodret finns.

Varierande näringsinnehåll i grovfodret

En näringsanalys av grovfodret är viktigt eftersom näringsinnehållet varierar i olika typer av grovfoder. Det är vanligare med större variation i proteinhalt än i energiinnehåll.

Energivärde

Värdet kan variera mellan cirka 6-12 Mega Joule/kg. En högiva på åtta kilo av ett hö som innehåller 7 MJ/kg ger 56 MJ medan ett hö som innehåller 9 MJ/kg ger 72 MJ på samma högiva.

Energiskillnaden motsvarar cirka 1,5 kilo i kraftfoder.

Proteinvärde

Kan variera mellan cirka 0 SmbRp*/kg (halm) - 60 SmbRp/kg (silage). Idealiskt för vuxna hästar är cirka 50-60 gram SmbRp/kg.

*SmbRp = Smältbart Råprotein

Mineralvärdet kan också variera, där kalk är det som brukar variera mest.

Halm är egentligen inget foder utan ett strömedel. Du bör tänka på att även halm innehåller energi, dock inte lika mycket som i hö. Ibland kan hästarna ges halm som komplement till hösilage eller hö om man vill att de ska ha sysselsättning.

Ge aldrig hästen dåligt foder

Se alltid till att fodret är av bra kvalitet. Hästar kan få bestående problem med luftvägarna av damm, mögel kan ge dem kolik, liksom hösilage som blivit gammalt.

Foderstatsberäkning

Hippocampus, som samordnar hästforskning vid SLU och SVA, har tagit fram ett kostnadsfritt foderstatsprogram där du själv kan räkna ut vad din häst behöver. Enda kravet är att du har en analys av ditt grovfoder.

Källa: Margatera Rundgren, Husdjursagronom specialiserad på etologi, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU. 

Föreläsning om "Utfodring för hästens hälsa" under kunskapsmässan Häst 2006 i Västerås. Utfodring för hästens hälsa.