Anpassad ridning ger en hållbar unghäst

Kotledsinflammationer, ryggömhet och allmänna hältor. Så ser unghästarnas vanligaste diagnoser ut i Agrias statistik. Det flesta åkommor går att undvika med god ridning och hästhållning.

-          En ung häst är beroende av en duktig unghästutbildare som kan rida hästen i balans och har kunskap och känsla för hur mycket eller lite varje enskild individ behöver för att bygga muskler, må bra och hålla långsiktigt, menar Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria Djurförsäkring.

Unga hästar är känsligare än äldre

Unga hästar ska bygga upp sig och mår bra av att arbeta, men det ska vara varierat och i balans, annars kommer fysiska reaktioner som exempelvis hälta som ett brev på posten. Tre- och fyraåringar är känsligare än äldre hästar, eftersom de ännu inte är färdigutvecklade, och inte hunnit få tillräckligt med muskler, styrka eller kondition. 

-          En fyraåring är i en uppbyggnadsfas. Det är inte en tävlingshäst, utan en häst som ska bygga upp sin kropp genom varsamt och varierat arbete cirka fem dagar i veckan med regelbundna viloperioder i hage, säger Karl-Henrik Heimdahl

Han är i grunden positiv till årgångstävlingar, men oroas av explosionen av tävlingar för fyraåriga hopphästar, som gör att många tävlar och tränar mer på sin fyraåring än vad den mäktar med.

-          Gör olika saker inom hästens komfortzon och tänj långsamt på gränserna – det som känns som att ”spänna bågen” på våren, ska vara standard på hösten. Fortare än så ska det inte gå!

Var uppmärksam på om hästen ändrar sitt beteende

Oavsett hästens ålder, ska man vara särskilt uppmärksam på om den ändrar sitt beteende på något sätt, till exempel tappar bjudningen, slår sig fri eller verkar allmänt ointresserad av arbete. Då är det hög tid att backa av, kolla tänderna och gå igenom utrustningen.

-          Det är viktigt att träns, bett och sadel passar bra. Man hör ofta ryttare säga att de ska byta sadel när hästen vuxit klart. Glöm det! En unghäst som går med en illa tillpassad sadel får ont och kompenserar det på olika sätt vilket kan leda till hältor eller ryggproblem. En kotledshälta är till exempel ofta en indikation på att något är fel i det grundläggande arbetet, menar Karl-Henrik Heimdahl.

Om fyraåringen är i en uppbyggnadsfas, har femåringen ofta satt mer muskler, hittat sin balans och därmed fungerar bra med mer mängdarbete. Men fortfarande handlar det om en ung häst som växer och presenteras för många nyheter som behöver smältas.

-          6-åringen är fortfarande en ung häst, men den har förhoppningsvis satt ordentligt med muskler och kondition och kan hanteras mer som en vuxen häst. Fortsätt att vara lyhörd för din häst, så att du vid behov kan backa av i tid och undvika träningsrelaterade skador, avslutar Karl-Henrik Heimdahl.

Karl-Henriks råd för en frisk och glad unghäst:

  • Ta hjälp av en erfaren unghästutbildare/tränare – det lönar sig i längden
  • Rid hästen i balans och variera underlag, miljöer och arbete.
  • Lägg in viloperioder på 2-3 veckor för den unga hästen. Den behöver tid att återhämta både kropp och knopp.
  • Se hästen – det kan skilja mycket mellan två hästar ur samma årgång. Det är individer och behöver individuell behandling och träning.
  • Var noga med att utrustningen passar väl.
  • Kom ihåg att även stora och gängliga hästar behöver arbeta, men anpassat efter deras förutsättningar.
  • Tävla unga hästar varsamt och med eftertanke.

Vanliga unghästdiagnoser och orsaker

Kotledshältor
Är ofta en indikation på att något är fel. Det kan vara allt från spänningar i kroppen på grund av dåligt anpassad utrustning till att hästen tränats för ensidigt eller inte i balans.

Ryggömhet
Ömhet i rygg- och ländmuskulatur är vanligt på den unga hästen, särskilt om hästen samlas för mycket innan den blivit riktigt stark, rids i obalans eller har en sadel som inte riktigt passar. Var noga med att variera arbete och form och lägg in tid för återhämtning.

Gillar? 9 av 11 gillade, 4,1 i betyg