Anpassa hästens fodermängd efter kylan

Det är ditt ansvar att anpassa skötseln och utfodringen till hästens storlek, kondition, ändamål och inhysningssystem även på vintern.

Man bör vara observant på att vinterklimatet ökar förlusterna av fri värme. Om värmeförlusterna blir större än värmeproduktionen kan hästens kondition försämras och hästen kan minska i vikt.

Det är främst hästen storlek som avgör den totala värmeförlusten, varför framför allt lättare och mindre hästar behöver skydd och extra foder. Med tillräckligt mycket foder, ett bra skydd mot väder och vind samt eventuellt ett täcke klarar hästen sin värmebalans i kallt klimat.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg