Symptom

Den klassiska formenger symptom från de små blodkärlen i kroppen, dit vituset söker sig. Det uppstår blödningar och vätskeutgjutningar i tredje ögonlocket, liksom i benens nedre delar och i buken. Det akuta skedet ger hög feber.

I USA har sjukdomen givit upphov till massiva aborter. Liknande problem har förekommit i Frankrike och Storbritannien. I övriga Europa är sjukdomen nästan helt symptomfri, men man kan märka vissa ansvällningar i benens nedre delar och tillfälligt svag prestation.

Inkubationstid

2-10 dagar

Överföring av smitta

Smittan sprids via luftvägarna och via sperma. Ca 30% av de hingstar som haft sjukdomen smittar sedan via sperma, oftast ganska lång tid.

Isolering

Under svenska förhållanden finns det, för närvarande, ingen anledning att isolera.

Provtagning

Vid misstanke om akut sjukdomsutbrott tas blodprov - s.k. parprov - och sänds till viruslaboratorium för serologisk undersökning

Behandling

Går inte att behandla medinskt. Vaccin mot sjukdomen har introducerats i vissa länder.

Övrigt

Sjukdomen är anmälningspliktig då de klassiska symptomen som anges ovan föreligger.