Kolik - hästen har ont i magen

Kolik är ett samlingsnamn för buksmärtor hos hästen. Det är alltså ett tillstånd hos hästen som kan visa sig med flera olika symptom. I kvällens avsnitt av Veterinärerna kommer ponnyn Lyster in mitt i natten med magsmärtor.

Några exempel på symptom hos en häst som drabbats av kolik kan vara:

 • nedsatt aptit eller helt upphörd foderlust
 • nedsatt allmäntillstånd
 • oro
 • skrapar med hovarna
 • tittar mot buken
 • sparkar mot buken
 • förändrade eller upphörda tarmljud
 • rullar sig och skakar inte av sig när den rest sig upp
 • kastar sig omkull
 • upprepade urineringsförsök
 • svettas
 • ökad puls
 • ökad andningsfrekvens
 • upphörd avföring
 • diarré
 • feber

Vad orsakar kolik?

Kolik kan ha många olika orsaker. En av de vanligaste orsakerna till kolik är att hästen drabbas av förstoppning i samband med snabba foderbyten och/eller minskad motion, exempelvis vid boxvila. Gaskolik är också vanligt och uppkommer oftast då hästen fått i sig något olämpligt, t.ex. dåligt foder.

Andra orsaker till kolik är inflammation i tunntarmen, tumörer som orsakar stopp i tarmen, parasitskador, fellägen på tarmen, till exempel omvridningar, eller inklämning av tarm i navelbråck eller pungbråck.

Följder av kolik

De flesta hästar som drabbas av kolik tillfrisknar. Genom att fundera över vad som kan ha orsakat koliken och åtgärda eventuella brister i utfodring, avmaskning och handhavande av hästen, har man goda chanser att förhindra att hästen drabbas igen.

En del hästar får återkommande kolikanfall, trots att man gjort allt för att förebygga det. Dessa hästar bör utredas ingående, för att om möjligt hitta orsaken till problemet. Tyvärr hittar man ofta orsaken först vid obduktion av hästen.

Hur påverkas användbarheten?

Hur snabbt hästen blir bra, beror på vad orsaken till koliken varit. För det mesta går ett kolikanfall över på några timmar och hästen kan brukas som vanligt så snart den är tillbaka på normal fodergiva igen.

Om hästen drabbats av ett mera ihållande kolikanfall och kanske till och med behövt opereras, blir konvalescensen längre.

Gillar? 0 av 1 gillade, 0 i betyg