Svår bakterie kan ge dödlig hästdiarré

Vuxna hästar kan i sällsynta fall drabbas av akut, ibland dödlig, diarré på djursjukhus. Det sker i samband med antibiotikabehandling av dem själva eller av deras föl. Bakterien heter Clostridium difficile.

På flera djursjukhus i Sverige har man haft ökande problem med vuxna hästar som drabbas av mycket akuta, ibland dödliga diarréer. Veterinär Viveca Båverud har i sitt doktorsarbete vid SLU beskrivit sambandet med bakterien.

Vid antibiotikabehandling blir tarmfloran störd, vilket ger C. difficile möjlighet att växa till och producera toxin (bakteriens eget gift), som orsakar diarrén. Bakterien är sedan många år en välkänd patogen hos människa vid antibiotikaassocierade diarréer i samband med sjukhusvistelse. Sjukdomen kan då i enstaka fall vara livshotande.

När Viveca Båverud började studera bakterien fanns den endast beskriven hosHästar drabbas av och till av olika smittsamma sjukdomar. Jordbruksverket ansvarar för att bekämpningsåtgärder vidtas mot djursjukdomar av för samhället mycket allvarlig natur. Exempel på sådana sjukdomar är de epizootiska sjukdomarna, som mul-och klövsjuka och svinpest, och vissa andra sjukdomar som kan spridas från djur till människa, som rabies och salmonellainfektioner. föl med diarré. Men nu har det visat sig att den största riskgruppen består av vuxna hästar som tas in för andra sjukdomstillstånd än diarré. E

fter några dagars vistelse på kliniken i samband med antibiotikabehandling, drabbas vissa hästar av denna akuta diarré.

En annan riskgrupp består av tidigare helt friska moderston, vars föl behandlas med antibiotikapreparaten erytromycin och rifampicin mot lunginflammation. Dessa preparat i kombination har en mycket god effekt mot bakterien Rhodococcus equi. Fölen behandlas med flytande medicin i munnen. Vissa moderston får akut diarré ofta efter tre till fyra dagars behandling av fölen vid djursjukhusvistelse.

Viveca Båverud rekommenderar nu rutinundersökning av bakterien C. difficile och dess cytotoxin när vuxna hästar får akut diarré i samband med antibiotikabehandling. Detsamma gäller moderston, som får akut diarré när deras föl behandlas med erytromycin och rifampicin. Man bör också noggrant undvika att moderstona oavsiktligt får i sig erytromycin från sina föl. Pågående antibiotikabehandling bör avbrytas.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg