Sommar - en skadedrabbad tid för hästen

Gröna hagar, betande hästar och ljusa varma kvällar - sommaren är ofta en välkommen tid. Men det är också en skadedrabbad säsong, då antalet traumatiska skador för häst ökar med över 30 procent jämfört med resten av året.

Hästar som släpps ut på bete, ofta med andra hästar som de inte går tillsammans med resten av året, innebär en risk. Lekfulla äventyr blir lätt till en hårdhänt lek, där hudskador eller sparkskador - i värsta fall frakturer - tyvärr inte är ovanliga. 

- Det är viktigt att den nya betesflocken får etablera sin rangordning i lugn och ro, och att man har tillräckligt stora ytor för hästarna att kunna gå undan utan att bli inträngda i hörn, säger Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria Djurförsäkring. 

Sommarens vanligaste skador

Juli är årets mest skadedrabbade månad när det gäller traumatiska skador på häst, och under de tre sommarmånaderna visar Agrias statistik en ökning på nästan 32 procent. Oftast rör det sig om hudskador som orsakats av bett, sparkar, eller frakturer, hovskador och senskador.

Visitera hästen varje dag

- Daglig tillsyn och daglig visitering av beteshästarna är jätteviktigt, för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem. Okomplicerade småsår kan snabbt utvecklas till allvarliga problem om det går några dagar och en infektion får fäste i den skadade vävnaden. Flugor och insekter förvärrar snabbt problemen ytterligare, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Se över staketen- en viktig åtgärd

Antalet påkörda hästar ökar också under sommaren - fler hästar i hagarna ökar risken för lösa hästar på vägarna. Att se över staketen är en enkel men viktig åtgärd, har du elstängsel ska strömstyrkan anpassas efter längden på stängslet. Se även till att ha tillräckligt med mark och bete så att hästarna kan sysselsätta sig.

De fem vanligaste sommarskadorna: 

  • Hudskador
  • Frakturer
  • Hovskador
  • Sen- och ligamentskador
  • Påkörda hästar
Gillar? 1 av 1 gillade, 5 i betyg