Symptom
Hos ston kan man se variga flytningar från slidan. Flytningarna, som kan vara kraftiga, avtar i allmänhet efter några dagar. I vissa fall ser man inga flytningar alls.

Veterinärkontroll av könsvägarna visar kraftig inflammation av livmodermun och slida.

Infekterade hingstar är symptomfria, men kan bära smittan kroniskt under lång tid.

Inkubationstid
2 - 10 dagar

Överföring av smitta
Framför allt sexuell, men även via verktyg och ohygieniskt förfarande på stuterier.

Isolering
Tills provtagning visat att hästen är frisk.

Infekterade hästar får inte användas i avel.

Provtagning
Obligatorisk för vissa raser, enligt bestämmelser utfärdade av Jordbruksverket. Material för provtagning fås från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, dit proverna också sänds för analys.

Behandling
CEM går att behandla: dels allmänbehandlas ston med antibiotika, dels behandlas könsorganen, hos både ston och hingstar, lokalt med antibiotika och desinfektionsmedel, enligt rekommendationer utfördade av Jordbruksverket.

Övrigt
Av obehandlade hästar blir ca 5% kroniska smittbärare.

Smittade ston kan bli dräktiga, men dräktighetsresultaten sjunker markant.

CEM har förekommit i Europa sedan 1977.

Sjukdomen är anmälningspliktig och föremål för speciella bekämpningsprogram som utfärdats av Jordbruksverket efter samråd med hästsportens organisationer.

Det förekommer en ständig översyn av dessa program och den kan förändras.


CEM (Contagious Equine Metritis)