Så förebygger du korsförlamning

Korsförlamning hos häst är ett tillstånd som i första hand drabbar muskulaturen i bakbenen. Symptomen kommer under eller strax efter ansträngning. Gången blir stel och hästen känns spänd och öm när man trycker över bakbensmuskulaturen.

Fysiologi

Man misstänker att det finns någon predisponerande faktor hos de hästar som drabbas av korsförlamning, det vill säga något hos hästen som gör den mottaglig för korsförlamning. Därför är det ofta bara en individ i ett stall som får korsförlamning, även om alla hästar hanteras, tränas och utfodras på samma sätt. Unga hästar som drabbas av korsförlamning, löper större risk att drabbas igen än äldre hästar. Anfallen brukar bli mindre allvarliga med åren. Ston drabbas oftare av korsförlamning än hingstar och valacker, varför vet man inte.

Miljö

Daglig utevistelse i stora hagar ger hästen en möjlighet att själv röra på sig. Det gör den mindre känslig för eventuella uppehåll i träningen och minskar därför risken för korsförlamning hos de hästar som är känsliga.

Foder

Bibehållen foderstat trots att hästen vilar, kan orsaka korsförlamning när hästen sätts igång igen. Därför är det viktigt att sänka kraftfodergivan om hästen måste vila några dagar. Det gäller framförallt om hästen får mycket kraftfoder och är extra viktigt om hästen inte får gå i hage. Man kan till exempel ge hälften av kraftfodret och gärna börja redan kvällen innan vilan. När man sätter igång hästen igen, ökar man mängden kraftfoder successivt. Om hästen av någon anledning tvingas till boxvila under en tid, kan man ibland behöva ta bort kraftfodret helt.

Överutfodra varken med energi eller med protein. För att kunna undvika det, krävs att man räknar på foderstaten och att man har analyserat grovfodret.

Det finns många laboratorier i Sverige som utför grovfoderanalyser. Man kan till exempel vända sig till, SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, i Uppsala. 018-67 40 00. Mera information om analyser och priser finns på sva.se, sökord foderanalyser. Information om hur man räknar ut en foderstat finns bland annat i häftet ”Hästen näringsbehov och fodermedel” av Christina Planck m fl, 1997 och i boken ”Hästens näringsbehov och utfodring” av Christina Planck och Margareta Rundgren, 2003.

Kontrollera att hästen får i sig tillräckligt med selen och vitamin E i foderstaten. Selen och vitamin E behövs för att läka skador som uppkommit och verkar till viss del kunna förebygga korsförlamning. Eftersom både selen och vitamin E är giftigt i för hög dos, gäller det att inte överdosera.

Hantering och Nyttjande

Alla hästar mår bra av regelbunden träning. Det förebygger dessutom korsförlamning hos hästar som är känsliga för det.

Förhindra att hästen blir nedkyld. En häst som blir nedkyld, står och spänner sig. Spänningarna kan leda till ömhet i muskulaturen och påverka hästen negativt när den ska arbeta. Låt den ha täcke på sig i hagen när väderleken kräver det, framförallt om det är fuktigt och blåser mycket. Lägg också på ett täcke efter träningspass då hästen blivit svettig. Det är osäkert om nedkylning har någon betydelse för uppkomsten av korsförlamning, men det bör för säkerhetsskull undvikas.

Att tänka på:

  • Korrigera foderstaten om hästen måste vila en period
  • Överutfodra inte med energi eller protein
  • Träna hästen regelbundet
  • Håll muskulaturen torr och varm

Oraker till korsförlamning

Symptom och behandling av korsförlamning

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg