Det akuta stadiet är över, vad ska jag göra nu?

Var noggrann med eventuell medicinering. Om hästen inte blir bra innan medicineringen avslutats är det viktigt att kontakta veterinären igen, för uppföljande undersökning och behandling. Kontakta också veterinären vid eventuella senare återfall. Genom att snabbt sätta in behandling, undviker man att hästen hinner få så kraftiga symptom.

Den medicinska behandlingen minskar hästens symptom. För att den ska bli varaktigt symptomfri, krävs att den vistas i en bra miljö. Ventilationen i stallet ska vara god. Hästen bör vistas ute så mycket som möjligt, helst stå i utebox eller gå på lösdrift.

Hästen bör utfodras med foder som håller en bra hygienisk kvalitet. Allt foder som kan damma bör blötas, till exempel hö och kraftfoder. Om möjligt bör man byta ut höet mot hösilage eller ensilage. Hästen ska stå på ett underlag som inte dammar eller innehåller mögel, gärna rivet papper eller torv.

Om hästen visar symptom ska man undvika att anstränga den.

Att göra

  • Följ medicineringsanvisningarna noga
  • Hör av dig till veterinären om hästen inte svarar på medicineringen, eller blir dålig igen när behandlingen avslutas.
  • Se till att stallmiljön är god
  • Låt hästen vara ute så mycket som möjligt
  • Använd enbart foder av god hygienisk kvalitet
  • Använd enbart strömaterial av god hygienisk kvalitet
  • Undvik att anstränga hästen när den visar tecken på sjukdom