Rabies (vattuskräck) hos häst

Foto: Roland Thunholm
Rabies (vattuskräck) hos häst orsakas av rabiesvirus.

Symptom

Feber och tilltagande irritation.

Man kan se en inflammatorisk reaktion vid det bett som orsakat infektionen. Smittade hästar brukar intensivt försöka bita sig på det infekterade stället för bettet.

I tidsordning följer sedan:

- muskelspasmer
- kramper
- förlamning
tills döden inträder.

Hastigheten i förloppet beror ofta på hur nära centrala nervsystemet bettet sitter.

Inkubationstid

3 veckor - 3 månader.

Överföring av smitta

Genom infekterad saliv från bett av smittade djur. Eftersom bitande inte ingår i hästens normala beteende, sprider hästar vanligen inte infektionen vidare. En häst är en s.k tyst smittvärd("dead end").


Isolering

Häst som insjuknar ska omedelbart isoleras för diagnos.

Provtagning

Saliv till viruslaboratorium.

Behandling

Går inte att behandla och är alltid dödlig. Vaccin finns.

Övrigt

Rabies finns inte i Sverige. I Europa är det endast Sverige, Norge, Storbritannien och Irland som betraktas som rabiesfria.

Sjukdomen omfattas av epizootilagen och ska omedelbart rapporteras till länsveterinär, statsepizootolog eller Jordbruksverket som tar hand om den vidare utredningen och beslutar om åtgärder.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg