Så vad händer egentligen när vi stoppar järnskrot i munnen på hästen och tyglar den känsliga hästmunnen med alla dess nerver?

Legitimerade tandläkaren Torbjörn Lundström berättar:

– Allt vi sätter i eller utanpå hästens mun påverkar hästens tuggsystem. Att förstå hur betslet (bett, kandar, hackamor etc) inverkar på hästen är vägen till att förstå hur hästen reagerar på olika saker i olika situationer. Det glömmer vi ofta bort det när vi stoppar i järnskrot i munnen på våra hästar och förutsätter att de ska förstå vad vi menar när vi drar i tyglar och tömmar.

Undersökt hästtänder sedan 70-talet

Att djur liksom människor har problem med tänderna, det insåg Torbjörn redan på 1970-talet när han kallades till Kolmårdens djurpark för att hjälpa gorillorna med tänderna. Besöket fick den hästintresserade Torbjörn att gå hem och titta de egna hästarna i munnen.

Sedan dess har han ägnat en stor del av sin tid åt att lära sig allt om hästens munhåla, och de problem hästen och indirekt även ryttaren kan ha. På 1980-talet gjorde han studierna ”Svenska hästars munhålestatus I och II”, och idag finns 56 000 hästjournaler registrerade på hans djurtandvårdsklinik.

– Vid behandling av djur gäller precis som vid behandling av människor att diagnostisera rätt, identifiera felet och utföra adekvat behandling, säger Torbjörn. Och för att kunna ställa rätt diagnos krävs kunskap om hästens tuggsystem. Först då går det att sätta mål för behandlingen.

Allt fler veterinärer intresserade

Idag intresserar sig allt fler veterinärer för att lära sig mer om hästens munrelaterade sjukdomar. Många har arbetat eller praktiserat hos Torbjörn. Nyligen har en trestegsutbildning i hästtandläkeri för legitimerade veterinärer startat.

Utbildningen ska ge en gemensam bas för hur man diagnostiserar och registrerar de sjukdomar, problem och behandlingar som utförs på hästar. Tandläkarna behöver också få ett enhetligt sätt att rapportera sitt arbete så att statistik kan föras utifrån en bred erfarenhetsgrund. Först då kan forskningen få sin grund i breda grupper.

En dag i hästmunnens tecken

Även ute bland vanliga hästägare ökar intresset för hästens mun. Nu erbjuder den ideella föreningen Svenska Blå Stjärnan, som har som främsta mål att se till att djur mår bra, en endagskurs om hästens munrelaterade problem.

Kursen vänder sig till vanliga hästägare och några särskilda förkunskaper krävs inte för att delta. Veterinär Ove Wattle, som tillsammans med Torbjörn Lundström, ansvarar för både trestegsutbildningen för veterinärer och Svenska Blå Stjärnans kurs, delar med sig av sina erfarenheter:

– Vi vill med våra forskningsprojekt och utbildningar flytta fokus från att i första hand behandla problem som redan har uppstått till att fokusera på hästens munhåla som det tuggsystem det är och förebygga problem. Därför ger vi kurserna, och därför berättar vi också om forskning på saliv, foderegenskaper, munslemhinnan, tuggmekanik, ryggar, m m.

Det finns mycket att lära om hur ridning påverkas av hästens munproblem.

Bilder och undersökningar

Torbjörn och Ove vill via Svenska Blå Stjärnans kurs hjälpa hästägare att förstå hur hästens mun fungerar rent biologiskt. Hur man tolkar hästens signaler, hittar rätt sätt att påverka den egna hästens och utför egenvård för att skydda hästens känsliga mun.

Kursen tar avstamp i grundkunskaper om hur hästens tuggsystem är uppbyggt, hur tänderna förändras utifrån hästens ålder och hur det påverkar hästen. Bilder på muskler, leder, nervsystem etc kombineras med undersökningar på verkliga hästar, för att se hur deras tuggsystem, med slemhinnor, tandkött, tänder och skador ser ut.

Dagen avslutas med föreläsningar om aktuell forskning och praktiska råd om hur hästägarna ska gå till väga i vården av den egna hästen.

Lära sig tolka hästens signaler

Att det finns mycket att lära om hur ridning påverkas av munproblem blir tydligt när man hör Torbjörn berätta om sin kliniska erfarenhet:

– När ryttaren tar i tygeln på en häst med en liten vargtand så påverkas hela hästen. Vargtanden får sig en lite kick varje gång ryttaren tar i tygeln, och hästen får ont, spänner hela överlinjen, sänker ryggen och tappar bakbensaktiviteten. Hästen använder helt enkelt kroppen för att göra en undanmanöver från det onda i munnen.

Utrustning och ridning kan vara orsaken

Men det gäller också att förstå att alla problem inte kan behandlas bort. En fullt frisk häst kan visa på olika problem som har med utrustning och ridning att göra.

– Studier visar att 70-80 procent av alla hästar har skador av träns och bett, säger Torbjörn. Vanligast är tryckskador i hästmunnens mjukdelar. Och sådana skador kan inte behandlas bort hos tandläkaren. Därför använder vi en del av kurstiden till att berätta om hur ryttaren påverkar hästens mun och rörelseapparat.

Kliniska erfarenheter visar att långvariga problem i munnen kan befästas hos hästen och skapa problem som påverkar hela hästen och ridningen under lång tid. Kursen tar även upp hur olika skador kan uppstå, och studier över vad som händer med hästar som rids och vad som händer när de får vila.