Med kylan kommer koliken

Agria ser en tydlig ökning av kolik under vinterhalvåret med den högsta peaken i januari och februari. Då dubbleras antalet kolikfall jämfört med augusti som har den lägsta nivån. Men det finns råd att ta del av.  

Hästens näst vanligaste diagnos är just kolik och varje år drabbas ett par tusen hästar, enligt Agrias statistik. Förutom att hästen får ont i magen och hästägarens oro, är det tråkigt med kostsamma veterinärbehandlingar. Summan varierar beroende på hur länge koliken sitter i, men utslaget på alla skador hamnar medelkostnaden för veterinärvård på 13 083 kronor per skada.

Tre viktiga faktorer som avgör hästens välbefinnande är motion, tillgång till vatten och anpassad foderstat. Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria, har råd om skötsel inför kommande vintertid. Han menar att risken ökar om de vardagliga rutinerna sätts ur spel under längre ledigheter och vinterhalvåret, om hästen vilar mer än vanligt. 

- Mörka, korta dagar kan medföra att ryttare inte rider i samma omfattning. En kortare vila i vintertid gör oftast gott för hästen, men den ska då ske på ett genomtänkt sätt, säger Karl-Henrik Heimdahl. 

En annan fälla är att hästen inte får i sig tillräckligt med vatten när det fryser på i hagen. Eller att vattenkoppar fryser och slutar fungera - då är en hink ett bättre alternativ. En stillastående häst som inte dricker tillräckligt kan drabbas av förstoppning och kolik. 

- Det är också viktigt att se över foderstaten när man inte tränar hästen som vanligt. Det räcker med ett par dagars vila för att hästar som får en hög energinivå i sin foderstat ska kunna drabbas av korsförlamning och andra muskelskador, om den börjar arbeta för fullt direkt efter vilan, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Han rekommenderar att man halverar eller helt tar bort kraftfodret. I en normal foderstat räcker ett näringsrikt grovfoder vid vila och daglig hagvistelse.

Se upp för hästens faror under januari:

  • Brist på vatten i hagen under dagen kan leda till förstoppning och kolik. Studier har visat att hästar föredrar ljummet vatten på vintern. Enligt djurskyddslagen bör hästar ha fri tillgång till vatten eller möjlighet ett dricka sig otörstiga två gånger per dag, jämnt fördelat över dygnet. Grundbehovet för en häst är fem liter vatten/100 kg kroppsvikt och dag.
  • Stillastående hästar som får en normal foderstat riskerar kolik och korsförlamning. Halvera eller ta bort kraftfoder. Sprid gärna ut fodret i hagen på flera ställen så den måste röra sig mellan hötapparna. 
  • Kraftfull igångsättning efter jul- och nyårshelgerna ökar risken för skador, vänj hästen successivt tillbaka till sin normala träningsform. 

Gillar? 9 av 10 gillade, 4,5 i betyg