Dessa föroreningar måste avlägsnas snarast efter skadan. Om man inte gör det har en bakterieinfektion ofta etablerats i såret efter 8 till 10 timmar. Då har chanserna att få en okomplicerad sårläkning minskat!

Såröppningen kan ha väldigt varierande storlek. Under en stor såröppning kan finnas en liten grund sårhåla medan en liten såröppning kan dölja en stor sårhåla där överhud och underhud skiljts åt (fickbildning eller "sänkning").

Om man misstänker att skadan är större än vad själva såröppningen ger vid handen måste skadan undersökas närmare av veterinär. Detsamma gäller även vid alla typer av sårskador nära leder och senskidor. Har dessa punkterats ger den följande infektionen i värsta fall helt oreparabla skador. Ibland, men inte alltid, kan man se läckage av ledvätska genom såret.

Var försiktig!

En stickkanal in till leden kan ha uppkommit med leden i en ställning och när man undersöker hästen står den på ett annat sätt. Stickkanalen täpps då till och det hela ser ut som ett litet okomplicerat sår. Plats alltså för försiktighet! Veterinären utgår ofta från att skadan är infekterad och inleder en antibiotikabehandling till exempel i samband med att såret sys.

Men i andra fall - hur vet man då att ett sår är infekterat? Har man en häst med en sårskada skall man självklart varje dag noga kontrollera skadan och området kring den. Daglig temperaturkontroll görs också!

Om skadan plötsligt svullnar upp, blir varm och öm är det ett tecken på att en infektion kan vara på gång. Svullnad i omgivningen, till exempel lymfangit i en extremitet, och påverkat allmäntillstånd med feber är andra alarmsignaler. Kontakt ska då tas med veterinär för undersökning och eventuell antibiotikabehandling.