Stelkramp

Stelkramp är en mycket farlig sjukdom vars utgång nästan alltid är dödlig. Vaccination ger ett mycket effektivt skydd och under senare år har antalet stelkrampsfall tack vare detta minskat.

Stelkramp förorsakas av en sporbildande bakterie som finns i miljön och bara kan föröka sig i syrefria miljöer. Bakterien bildar ett gift, toxin, som påverkar nervsystemet. Oftast kommer den in i kroppen via sår. Särskilt farliga är sår med djupa sårfickor. Här finns den syrefria miljö där sjukdomen kan utvecklas. Kontrollera rutinmässigt hästens vaccinationsskydd mot stelkramp vid varje slags sårskada.

De klassiska symptomen är muskelkramper. Hästen intar en ”sågbocksställning” med framsträckt huvud och upplyftad svans. Efter hand börjar det så kallade tredje ögonlocket att falla fram över ögongloben. Så småningom är hästen oförmögen att stå längre och lägger sig ner.

Behandlingen är tyvärr ofta förgäves. Om hästen ännu inte gått omkull, kan det emellertid vara lönt att försöka. Hästen ska då snarast transporteras in till djursjukhus.

Hästinfluensa

Hästinfluensa orsakas av ett virus. Det är en mycket smittosam sjukdom, som i första hand smittar genom hästens utandningsluft. De vaccin som finns är inte lika effektiva som det mot stelkramp. Även om vaccination inte ger ett fullständigt skydd, medverkar det ofta till att sjukdomens förlopp blir lindrigare och spridningen minskas.

Symptomen hos ovaccinerade hästar är hög feber, rikligt näsflöde och kraftig skrällande hosta. Förloppet kan bli utdraget. Inte sällan tillstöter andra infektionssjukdomar som kan ge hästen allvarliga men – till exempel kronisk luftrörskatarr och hjärtmuskelinflammation. Det finns goda skäl att hålla din häst vaccinerad – och att snabbt underrätta veterinär om du ser några tecken på influensa i stallet.

Kvarka

Kvarka är en mycket smittosam sjukdom som orsakas av bakterier. Hästen får hög feber, kraftigt, segt gulgrönt näsflöde och hosta. Svalgets lymfknutor svullnar upp - vilket är det kanske mest typiska symptomet på kvarka. Så småningom uppstår bölder under och mellan underkäkens båda grenar. Om man misstänker kvarka, har man laglig skyldighet att snarast möjligt tillkalla veterinär. Stallet ska isoleras och samtliga sjuka hästar komma under behandling. All utrustning som smittade hästar varit i kontakt med - till exempel grimmor, spännen, transporter och krubbor - ska rengöras minutiöst noga.

Kvarkabakterien är penicillinkänslig. Sjukdomen den orsakar kan ändå vara svår att behandla, eftersom den kan kapsla in sig i kroppen. Det finns inte något vaccin mot kvarka i Sverige. Det enda sättet att skydda sig på, är att vidta alla de åtgärder som kan bidra till att försvåra smittspridningen.