Hur en hältutredning går till

Den vanligaste orsaken till att hästar kommer till en ATG-klinik är att den är halt. Här följer en beskrivning av en normal hältutredning men sättet att arbeta varierar från fall till fall och mellan veterinärer.

Man brukar börja med att hästen får skritta en gång fram och tillbaka på gången inne på kliniken. Hästen får då vänja sig vid miljön och veterinären hinner se hur hästens rörelsemönster ser ut. Därefter gör man samma sak i trav. Ibland longeras dessutom hästen på en volt. Man kan också utföra ridprov eller körprov för att studera hästens rörelser.

Sedan görs ofta böjprov. Det är ett sätt att testa olika leders smärtkänslighet och funktion. Böjprovet innebär att man böjer delar av ett ben under cirka en minut och sedan travar man med hästen. Om hältan ökar efter böjprovet är sannolikheten stor att den hältutlösande orsaken finns i den delen av benet som man böjt ihop.

Lokalisera orsaken

Nästa steg i undersökningen är ofta att bedöva olika delar av ett ben för att på så vis lokalisera orsaken till hältan. Det finns två typer av bedövningar: ledbedövningar och ledningsbedövningar. Vid en ledbedövning rakas området över en led och tvättas noggrant. Därefter sprutas lokalbedövningsmedel in i leden. Vid en ledningsbedövning sprutar man istället bedövningsvätskan runt en nerv så att hästen blir bedövad i området dit nerven leder.

Efter att man har bedövat väntar man 5-30 minuter innan hästen får springa igen. Om hältan försvinner efter bedövningen visar det att man bedövat där hästen hade ont och orsaken är alltså lokaliserad. Ibland lägger man flera bedövningar.

Röntgas vid misstänkt skelettskada

Om man misstänker en skada på skelettet röntgas hästen. För att vara med vid röntgenundersökningen måste man vara över 18 år och får inte vara gravid. Oftast får hästen lugnande medel inför undersökningen.

När man vet vad som orsakar hältan bestämmer veterinären vilken behandling hästen ska få. Ibland räcker det med att den får vila. I andra fall behandlas hästen med läkemedel. Det sker antingen lokalt, direkt in i den onda leden, eller i form av allmänbehandling då hästen sprutas i halsmuskulaturen eller får medicin att äta.

De flesta halta hästar får komma på återbesök då man kontrollerar att hältan försvunnit.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg