Hjärnhinneinflammation hos häst

Hjärnhinneinflammation hos häst orsakas av arbovirus.

Symptom

Sjukdomen finns i olika former:

* WEE: Western Equine Encephalomyelitis
* EEE: Eastern Equine Encephalomyelitis
* VEE: Venezuelan Equine Encephalomyelitis
* SLE: St Louis Encephalitis
* JE: Japaneese Encephalitis
* RSSE: Russian Spring-Summer Encephalitis

Symptombilden varierar mellan formerna, men oftast ingår kraftig depression och hög feber. Döden inträder i allmänhet inom några dagar.

Inkubationstid
Olika, men ofta kort, ca en vecka

Överföring av smitta
Arbovirus sprids via stickande insekter. Värd för viruset är fåglar och gnagare.

Isolering
Sjukdomen kommer från tropikerna. Karantän i Sverige krävs vid import från områden där sjukdomen förekommer. Karantänsförfarandet innefattar isolering och är det samma för sjukdomens olika former. Endast osmittade hästar tillåts komma in i Sverige.

Provtagning
Blodprov tas med några dagars mellanrum vid misstanke om sjukdom - eller veckors mellanrum vid karantän - och sänds till Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Behandling
Går inte att behandla medicinskt, men mot WEE, EEE och VEE finns effektiva vaccin.

Övrigt
Sjukdomen kan även drabba människor. Dödligheten för hästar är hög. Hjärnhinneinflammation omfattas av epizootilagen och ska omedlbart rapporteras till länsveterinär, som handhar den vidare utredningrn och beslutar om åtgärder.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg