Var uppmärksam när det gäller mögel i foder. Kassera allt foder som är det minsta mögelangripett. Vissa mögelsporer kan bilda giftiga ämnen. Förvara fodret torrt - se till exempel till att inte fuktig stalluft når upp till höet på skullen ovanför.

Sopa aldrig stallgången då hästar finns inne och blöt alltid gången innan för att begränsa dammspridning.

Skadliga gaser

Luften i stallet påverkas också av gödsel och urin. I gränsskiktet mellan vätska och luft bildas amoniak och andra sk gödselgaser - och ju varmare det är i stallet, desto mer gas bildas det. Gaserna har en skadlig inverkan på slemhinnorna i hästens luftvägar. Det gäller därför att strö tillräckligt mycker så att urinet sugs upp ordentligt.

Släng inte ned hö eller halm från skullen då hästar finns i stallet. Ta hjälp av yrkesfolk när det gäller venilationen. Dålig stallventilation är en orsak till hästars halsproblem.