Förstoppning i foderstrupen hos häst

Foderstrupsförstoppning (eller foderinpackning) uppstår då foder ”bakas samman” i matstrupen. Hästen visar ofta stark irritation och allmän oro, slår med huvudet, spärrar upp käkarna och kastar sig runt i boxen. Mängder med foderblandad saliv kommer ur både näsborrar och mun.

Stress vanlig orsak

En vanlig orsak till foderinpackning är stress, till exempel då hästen sätts in i boxen efter en kraftigare prestation och samtidigt är både uppjagad och hungrig. På grund av stress och ansträngning är munhålans slemhinnor oftast torra. Torrt foder, till exempel hö, som äts hastigt kan lätt fastna i matstrupen.

Hunger är i sig en stressfaktor. Många hästar äter lugnare om den totala fodermängden sprids över ett större antal utfodringstillfällen per dygn. Hästens magsäck är liten i förhållande till kroppsvolymen. Hästar är skapade för att äta så gott som oavbrutet.

Vissa foderinpackningar uppstår om hästen nattetid kommer lös i stallet och får i sig stora mängder betfor eller pelleterat foder som inte blötlagts. Andra orsaker är missbildningar och skador på matstrupen.

Underlätta för hästen

Det är bra om hästen alltid – även vid vistelse utomhus – har tillgång till vatten. Då kan den blöta upp fodret så att passagen genom matstrupen underlättas. Utfodra inte nära inpå en ansträngning. Se till att hästen har kommit ner i vilopuls och givits tillfälle att dricka innan den utfodras efter tävling eller hårdare träningspass.

För en häst som transporteras hem efter just avslutad tävling eller hårdare träningspass innebär ett fyllt hönät i transporten ofta en risk.

Alltid allvarligt

En foderinpackning innebär alltid en allvarlig risk – och veterinär ska tillkallas snarast möjligt.

Salivavsöndringen fortsätter utan att hästen kan svälja någon saliv. I vissa fall kan hästen få ner foderblandad saliv i lungorna, vilket kan få allvarliga följder. En långvarig foderinpackning hämmar dessutom blodtillförseln till matstrupens vävnader, varför dessa kan skadas och bli sköra.

Varje ingrepp kräver stor försiktighet. Därför är det direkt olämpligt att du själv försöker lossa foderproppen med hjälp av en slang genom svalget.

Vad gör jag?

I väntan på veterinär kan du själv försöka lösa upp foderproppen genom varlig massage längs matstrupen på hästen. Du masserar hela vägen från struphuvudet till där matstrupen löper in i brösthålan.

Att hästens tänder är i gott skick är en förutsättning för att den ska kunna tugga och svälja på normalt sätt. Vid upprepade foderinpackningar som inte kan förklaras av andra orsaker, ska man låta veterinär kontrollera hästens mun och om möjligt undersöka foderstrupen med fiberoptik.

Gillar? 0 av 1 gillade, 0 i betyg