Foderstrupen är stängd i båda ändar - i övre änden mot munnen och i den nedre mot magsäcken. Strupen öppnas bara när det passerar foder ner genom den. Den övre delen öppnas när sväljreflexen utlöses, det vill säga när foder förs fram till svalget med hjälp av tungan.

I den nedre änden öppnas strupen så att fodret släpps in i magsäcken, men sluts sedan igen med en mycket kraftig ringmuskel så att det inte kan passera något foder från magsäcken till foderstrupen. Hästen kan därför inte kräkas. Det betyder att om hästen får en kraftig gasutveckling i magsäcken, eller om fodret sväller, kan leda till att den spricker.

Utfodring av hästen måste därför minimera risken för sådana händelser.