Vissa hästar rusar runt i boxen och är inte normalt kontaktbara. De kan också springa på föremål och människor utan att reagera. I svårare fall kan hästen lägga sig eller drabbas av medvetslöshet.

Om medicinering är orsaken, uppträder de första symptomen oftast direkt sedan hästen givits preparatet i fråga. Penicillininjektioner torde vara den vanligaste orsaken till reaktioner av ovanstående slag.

En häst som injiceras dagligen, kan drabbas av chock först vid till exempel femte eller sjätte injektionen. Reaktionen beror då troligen på att penicillin (som ska injiceras i halsmuskeln) kommit in i hästens blodbanor.

För att undvika skada på häst och omgivning bör man alltid ge penicillininjektioner när hästen står i boxen. Då kan man snabbt stänga dörren ifall hästen chockar och undvika att den springer på krokar, grepar o dyl samt undvika att själv bli översprungen. Oftast går chocken över så snabbt att någon behandling inte hinner sättas in.