Unga hästar och föl behöver dock skyddas från kraftiga parasitangrepp eftersom deras tillväxt annars kan hämmas.

Överdrivet användande av avmaskningsmedel kan dock leda till resistens hos parasiterna och därav är alla avmaskningsmedel receptbelagda sedan hösten 2007. Planerad betesgång och genomtänkta avmaskningsrutiner är de bästa sätten att förebygga att hästarna får mask av olika slag.

Planera betet noggrant

Dagens hästhållning med många hästar på liten yta utan möjlighet till växelbyte med andra djurslag innebär att parasitförekomsten på betet ökar. Därför bör varje stall planera sitt sommarbete eftersom hagarna är den viktigaste länken i smittspridningen. Skilj helst på sommarbeten och vinterhagar och dela om möjligt av sommarbetet i olika sektioner, se skiss nedan.

Försommar Högsommar Höst
Höskörd Bete efter höskörd Bete på allt
Bete Putsning  

De övervintrande parasitlarverna aktiveras i fuktig försommarvärme. De kan inte förflytta sig långt utan finns vid grästuvorna som växer runt spillningshögar i hagarna. En andra generation larver kläcks under sensommaren och det är den generationen man fokuserar på att minska.

Ta träckprov

Genom att låta analysera ett träckprov kan du som hästägare få reda på hur infekterad din häst är. Om provet visar att hästen har över ett visst antal parasitägg per träckgram (500 EPG) bör en larvodling ske för att identifiera vilken sorts larver hästen ska avmaskas mot.

Optimalt är att ta träckprov i april/maj för att se om det är nödvändigt att avmaska innan betessäsongen. Om provet leder till att hästarna inte avmaskas innan betet bör du ta ett nytt prov i september/oktober för att se om det är aktuellt med avmaskning då.

Antingen tas individuella prover som ger vägledning om vilka hästar som behöver avmaskas och vilka som inte behöver. Alternativet är att ta ett samlingsträckprov för att få en överordnad blick för behovet av avmaskning. Vid samlingsträckprov bör man ha max 5 hästar (helst i likartad ålder) per prov.

Symptom på parasitangrepp

 • Hästen är tunn över revbenen men har stor utspänd buk
 • Raggig, glanslös hårrem – ofta tillsammans med gallor
 • Svullna leder
 • Torr envis hosta
 • Diarré och hämmad tillväxt hos föl
 • Återkommande kolikanfall

Hästar som bör avmaskas

 • Hästar som visar ovanstående symtom på att vara angripna av parasiter
 • Importhästar eftersom de kan ha med sig varianter som inte finns i Sverige
 • Ston som ska vistas på seminstationer eftersom hingsthållaren ofta kräver det

Betesåtgärder

 • Skilj på sommar och vinterhagar
 • Ha inte försmå hagar, räkna med 1-2 tunnland per halvblodshäst
 • Dela upp hagarna och ta ensilage/hö från en del först och släpp sedan hästarna på efterbete. Putsa den avbetade delen innan du släpper hästarna på hela delen till hösten.
 • Plöj gärna beteshagarna då och då
 • Växla med andra djurslag som får och nöt om du har möjlighet eftersom de inte bär på samma typ av parasiter
 • Om du bara har ett par hästar på en mindre yta bör du mocka hagen regelbundet,
 • Putsa hagen när den är avbetad genom att slå gräset vid grästuvorna eftersom det är där parasitlarverna lever