Innan du kontaktar din veterinär bör du kontrollera följande:

1. Kontrollera om hästen har något sår eller någon svullnad som kan ge upphov till hältan. Känn över senpaketet på skenornas baksidor.

2. Känn av benets temperatur och jämför med det friska benets. Känn längs hela benet – det vill säga runt hela benet och i benets fulla längd. En orsak till plötslig hälta kan vara fraktur någonstans i det aktuella benet. Se vidare under avsnittet om frakturer.

3. Lyft upp hoven och inspektera den noga. Kraftiga hältor från hoven ger oftast en förstärkt så kallad digitalpuls. Om du har tillgång till så kallad visitertång - använd den för att lokalisera en eventuell hovböld. Hovböld ger också förstärkt digitalpuls, vilken man kan känna baktill på ut- respektive insidan av kotan. Problem i hoven är den vanligaste orsaken till blockhälta som uppträder hastigt. Särskilt farliga är så kallade spiktramp. Om hästen trampat på en spik eller annat vasst föremål så att slemsäcken vid strålbenet skadats, kan en allvarlig och svårbotad infektion uppstå. Om ett främmande föremål trängt in i hoven, ska man avlägsna det och därefter noga notera dess djup och riktning. Fyll den uppvända hoven med stark Jodopax-lösning som kan gå ner i stickkanalen då föremålet dras ut.

4. Kontrollera hästens kroppstemperatur. Vissa typer av akuta ledinflammationer kan bland annat ge mycket hög feber. Kontrollera om hästen har några sår som kan tänkas påverka en led. Har hästen nyligen behandlats med ledinjektion, kan injektionen ha orsakat en bakterieinfektion i leden.

5. Abnorm rörlighet i benet, ofta kombinerad med ”benljud” (så kallad krepitition) är tecken på en allvarlig fraktur. Svullnad eller värme över ”senpaketet” signalerar sengaffelbandskada.

6. Senskador kan utlösa kraftig hälta. Detta gäller till exempel både vid så kallade nedbrytningar av böjsenorna och vid rupturer (bristningar) i senor och gaffelband.

7. Kontakta veterinär för instruktioner om vidare behandling. Om du inte kan lokalisera skadan måste hästen röntgas.

8. Stödbandagera hästen både på det halta och det motsvarande ohalta benet. Det gör man för att hästen inte ska överbelasta det oskadade benet, eftersom det utan bandage är drastiskt mycket kallare än det skadade.