Konsumentköplagen är till för att skydda konsumenten mot oseriösa näringsidkare. 

– Nja är väl svaret om man får tolka Carl-G Leissner som vill se en lagförändring men samtidigt inser att det är avlägset eftersom ändringen i praktiken sker i Bryssel.

Det är stor skillnad på att sälja häst som privatperson eller som näringsidkare. När avtalet för affären skrivs är det två helt olika lagar som ska följas. Konsumentköplagen är till för att skydda konsumenten mot oseriösa näringsidkare – som, enligt lagstiftaren är i en starkare position än konsumenten. Jämför till exempel de stora kedjorna och varuhuset mot en vanlig person. Samma lagstiftning gäller här.

Köplagen gäller mellan två privatpersoner

Carl-G Leissner som är affärsadvokat och driver Ridskolan Stockby på Lidingö anser att konsumentköplagen inte är bra   när det kommer till hästköp.

– Köplagen ger större avtalsfrihet och det behövs när man handlar med hästar, säger Carl-G Leissner.

Skulle det visa sig vara något fel på hästen som funnits vid köpet, känt eller okänt för en näringsidkande säljare, så är det, enligt Konsumentköplagen upp till säljaren att bevisa att hästen var frisk. Detta om kunden reklamerar inom sex månader. 

– Det är ju nästintill omöjligt att bevisa att en häst var frisk för sex månader sedan. Speciellt svårt är det om felet var dolt, säger Carl-G Leissner, väl erfaren inom området.

Anledningen till att konsumentköplagen inte fungerar är att en häst är ett levande djur och inte tillverkad efter en ritning.

– Det säger ju sig själv att en hästhandlare som inte haft hästen mer än tio dagar inte kan veta hur frisk hästen är. Hästhandlaren har inte byggt eller tillverkat hästen.

Konsumentköplagen är som tidigare nämnts till för att skydda konsumenten. Carl-G tror vidare att det är ganska ovanligt att säljaren är oärlig när det kommer till hästköp.

– Det handlar ofta om att köparen är oskicklig och det leder till ”fel” och reklamation. Den nya ryttaren klarar helt enkelt inte av att ta hand hästen.

De gånger en säljare måste, enligt lagen, köpa tillbaka hästen, är när det är ett avgörande fel på ”produkten”.

Vad är ett fel?

För att köpet ska gå så smidigt som möjligt och att alla ska bli nöjda så är tydlighet viktigast.

– Om en häst är tregradigt halt så skulle de flesta människor säga att det är fel på den. Har hästen sålts till slakt eller kanske som avelssto så är det sannolikt inget fel. Ett ”fel” är, förenklat uttryckt, när den avviker från vad köparen tänkt använda hästen till, förklarar Carl-G pedagogiskt.

Viktigt vid försäljning är därför att köparen förklarar vad planen för hästen är och att säljaren förstår detta. Man behöver inte skriva in hästens hela sjukdomshistoria i kontraktet men desto mer som är med i avtalet (t ex i bilageform) desto bättre är det.

Att skriva ”säljes i befintligt skick” hjälper dock föga.

- Som näringsidkare så slipper man,  i praktiken, inte undan något ansvar för att man skriver att hästen säljes i befintligt skick. Mellan två privatpersoner innebär det lite mer ansvar på köparen men, när det väl kommer till kritan brukar det inte vara avgörande.

Carl-G:s främsta råd är medvetenhet.

– Man ska som säljare helst veta vad det är man säljer eller åtminstone berätta allt man vet och som köpare verkligen försöka förstå vad man köper. På så sätt kan alla gå lyckliga ut ur affären.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är till för att skydda konsumenter det vill säga privatpersoner mot näringsidkare. Näringsidkaren antas ha större kunskap om varan, i det här fallet hästar. Konsumentköplagen är tvingande och dess regler kan inte förhandlas bort. Bland annat innebär detta att det sex månader efter köpet är ”omvänd bevisbörda”. Denna innebär att om ett fel skulle uppträda som inte angetts vid köpets ingång så är det säljaren som ska bevisa att felet inte fanns vid tid för köpet. När konsumentköplagen gäller är det därför extra viktigt att alla eventuella avvikelser är välbeskrivna i avtalet.

Vem som är näringsidkare och när konsumentköplagen gäller kan vara lite svårt att avgöra om det inte handlar om någon som försörjer sig helt eller delvis på hästar.  En person som har ett företag och som säljer sin dotters ponny utanför bolaget räknas i det här fallet inte som näringsidkare.

Lämnar du (som inte försörjer dig på hästar) däremot din häst till försäljning hos till exempel en professionell tävlingsryttare som hittar en köpare gäller konsumentköplagen, oavsett om ryttaren fått ersättning för hjälpen eller inte. Även om du som ursprunglig säljare är privatperson så kan du bli tvungen att bevisa att hästen inte hade några avvikelser vid köpets ingång.

Köplagen

Köplagen gäller i alla andra fall där konsumentköplagen inte gäller. Köparens undersökningsplikt är större och det finns inga tvingande paragrafer, det vill säga, de går att förhandla bort i kontraktet. Köplagen medför bland annat att köparen måste bevisa att felet på produkten fanns redan när försäljningen skedde.