Se till att sadeln passar hästen. Den ska ha en bred anläggningyta mot hästens rygg så att trycket jämnas ut. Den får inte ligga så att den hindrar bogens och frambenens rörelse och den får inte heller trycka på hästens ryggrad eller manke. Ta till hjälp när du ska köpa och prova in sadeln, det kan t om vara så kan du behöva stoppa om sadeln så att den passar din häst.

Allroundsadel

Det är den sadeln som man oftast kommer i kontakt med på ridskolor, och det är den sadeln som passar bäst till vanlig skolridning. Den är ett mellanting mellan hopp- och dressyrsadel.

Hoppsadel

Sadeln är gjord så att man kan rida med kortare stigläder och kunna stå upp i balans i lätt sits. Sadeln har korta och runda kåpor så att skänkeln fortfarande ligger mot hästen trots att stigläderna är korta. Knävulstren är tjockare så att man kan ta ett lätt stöd mot dem. Hoppsadeln har också ofta tjocka bakvulstren för ett bättre stöd.

Dressyrsadel

Dressyrsadeln är gjord så att man ska komma så nära hästens rygg som möjligt. Dressyrsadeln har långa och rakt skurna kåpor för att kunna rida med längre stigläder. De äldre dressyrsadlarna har nästan inga knävulster alls med de moderna sadlarna har något tjockare knävulster.

Tillbehör, stigbyglar

När du ska köpa en ny sadel så behöver du också tänka på vad du har för stigbyglar till sadeln. Det finns flera olika modeller på även stigbyglar men av säkerhetsskäl så välj en säkerhetsstigbygel, så att du undviker risken att fastna i stigbygeln om du ramlar av.