Vad gäller när jag ska transportera min häst?

Skall du transportera din häst men är osäker på vilka regler som gäller? Bestämmelserna kring vad som gäller kan vara kluriga att reda ut, och det är många saker att hålla reda på. Här nedan delar vi med oss tips kring bra saker att tänka på när du och din häst ska ut på vägarna!

Att tänka på:

  1. Har jag rätt körkortsbehörighet för släpet jag ska köra? Är du osäker på vad som gäller för dig? Du hittar mer information i faktarutan här nedan. 

  2. Kontrollväg transporten om du inte vet den exakta vikten på släpet.

  3. Glöm inte att räkna in övrig last så som foder, stallskåp och självklart hur mycket din häst väger när du räknar ut totalvikten på ekipaget.

Det finns två saker du alltid måste ta med i beräkningen när du räknar ut hur tungt du och ditt fordon får dra - fordonets tekniska begränsningar samt vilken körkortsbehörighet du har.

 

Från 19 januari 2013 finns det tre olika B-körkortsbehörigheter: 

  • B-körkort = Bilen och släpvagnens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3500 kg. 
  • Utökad B-behörighet = Bilen och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte får överstiga 4250 kg. 
  • BE-körkort = Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton och ett eller flera släpfordon kopplade till sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

Fordonets tekniska begränsningar:

I den tekniska datan för bilen finns uppgift på max släpvagnsvikt som bilen får ha och även hur stor totalvikt som släpvagnen får ha vid olika körkortsbehörigheter. 

Exempel på hur det kan stå i registreringsbeviset för bilen:
Bilens max släpvagnsvikt är 2000 kg. 
Kopplingstyp: Demonterbar kula
Släpvikt B 1310 kg
Släpvikt B utökad 2060 kg
Släpvikt 2000 kg
Släpvikt obroms 750 kg
Max tågvikt 4250 kg

För fordon med ovanstående uppgifter och tillkopplad släpvagn gäller därför:

Med B-körkort får totalvikten (den totalvikt som står i registreringsbeviset för släpvagnen) vara högst 1310 kg.

Med utökad B-behörighet får totalvikten (den totalvikt som står i registreringsbeviset för släpvagnen) vara högst 2060 kg, men den får bara lastas så att den väger max 2000 kg.

Med BE-körkort får totalvikten vara högre (beroende på när BE-körkortet förvärvades) men får bara lastas så att den väger max 2000 kg.

Behöver du ett BE-körkort eller utökad B-behörighet?

Om ditt B-körkort inte räcker till så ta kontakt med en bilskola. Kostnaderna är inte så stora, då personer som behöver utökad behörighet oftast har vana av att köra med släp. Det är i första hand teorin som omfattar all körning som tar tid, inte körning med släp, som tar mest tid.

Den som har vana av att köra med släp kan klara ett BE-körkort till en kostnad av 2500-3000 kronor, plus uppkörningskostnad.

Kontrollväg transporten om du är osäker på totalvikten

Funderar du på att köpa en ny transport? Ett tips är att innan köpet kontrollväga transporten, exempelvis hos Bilprovningen för att undvika att den blir för tung för dig och din bil. När många leverantörer anger vikt är det nämligen ofta utan utrustning, som till exempel reservhjul, mellanvägg och gummimattor vilket ger en betydligt högre vikt i praktiken. Observera att det kan skilja över 100 kg på den angivna och den verkliga vikten.

Grundmaterialen i transporter är stål och plastbelagd plywood med glasfibertak. Teoretiskt sett skulle man kunna använda lättare material för att få ner vikten i transporterna men dessa blir betydligt dyrare att producera vilket är anledningen till att efterfrågan inte funnits tidigare. 

Gillar? 2 av 4 gillade, 2,5 i betyg