Tips vid utprovning av sadel

Det är viktigt att sadeln är rätt anpassad till hästen och ryttaren. En sadel som inte passar kan ge skav, ryggömhet eller helt enkelt begränsa hästens rörelser. Men sadeln ska passa ryttaren också för att ge en korrekt sits och kunna ge rätt inverkan.
  • tänk på att inte ha för långa sadlar på hästar med korta ryggar ex ponnier, islandshästar, araber mm. Den får inte trycka bakom sista 18:e revbenet, känn efter var det går. 
  • sadeln ska ligga an mot hästens rygg hela vägen. 
  • sadeln ska vila över hästens bröstrygg och vara förållandevis kort. 
  • bomvidden ska vara tillräckligt bred, bossorna får gärna vara mjukt rundade uppåt där bak. Sadelns ska ligga vågrätt på hästen och vara konstrurerad så att ryttaren sitter mitt i sadeln, mitt över hästens jämnvikts- och tyngdpunkt i balans, sadelns framvalv ska ge frihet till bogbladens rörelse. 
  • kanalen mellan bossorna ska vara tillräckligt bred så att hästens ryggrad går fri hela vägen (ca 3 fingerbredder). 
  • sadla tre till fem centimeter bakom bogbladets kant, så att bogbladen kan röra sig fritt. (lyft på hästens framben, om bogbladet slår i sadelkanten så ligger sadeln för långt fram). 
  • se efter så att bommen blir lagom bred. 
  • ställ dig bakom hästen , där ska du kunna se genom tunneln, kanalen som är mellan bossorna ( titta även när en ryttare sitter på). 
  • du ska få in två fingrar på höjden mellan sadelns framvalv och hästens manke när man sitter i sadeln. 

Sist men inte minst tänk på att ryttarens bak och ben ska få plats i sadeln. Har du t ex långa överben så kan du behöva en större storlek i sätet för att kunna få rätt vinkel på benet.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg