• tänk på att inte ha för långa sadlar på hästar med korta ryggar ex ponnier, islandshästar, araber mm. Den får inte trycka bakom sista 18:e revbenet, känn efter var det går. 
  • sadeln ska ligga an mot hästens rygg hela vägen. 
  • sadeln ska vila över hästens bröstrygg och vara förållandevis kort. 
  • bomvidden ska vara tillräckligt bred, bossorna får gärna vara mjukt rundade uppåt där bak. Sadelns ska ligga vågrätt på hästen och vara konstrurerad så att ryttaren sitter mitt i sadeln, mitt över hästens jämnvikts- och tyngdpunkt i balans, sadelns framvalv ska ge frihet till bogbladens rörelse. 
  • kanalen mellan bossorna ska vara tillräckligt bred så att hästens ryggrad går fri hela vägen (ca 3 fingerbredder). 
  • sadla tre till fem centimeter bakom bogbladets kant, så att bogbladen kan röra sig fritt. (lyft på hästens framben, om bogbladet slår i sadelkanten så ligger sadeln för långt fram). 
  • se efter så att bommen blir lagom bred. 
  • ställ dig bakom hästen , där ska du kunna se genom tunneln, kanalen som är mellan bossorna ( titta även när en ryttare sitter på). 
  • du ska få in två fingrar på höjden mellan sadelns framvalv och hästens manke när man sitter i sadeln. 

Sist men inte minst tänk på att ryttarens bak och ben ska få plats i sadeln. Har du t ex långa överben så kan du behöva en större storlek i sätet för att kunna få rätt vinkel på benet.