Sök medel för hästforskning

Två ponnyer nosar på varandra.
Snart går tiden för att söka medel till hästforskning från Stiftelsen Hästforskning (SHF) som Agria samarbetar med ut. Senast den 1 oktober 2012 måste din ansökan vara inne.

Stiftelsen Hästforskning beviljar anslag till både svensk och norsk forskning kring häst och hästnäring. Forskningsområdena är indelade i tre huvudriktningar:

  • Hästens hälsa, prestation och välfärd.
  • Hästens reproduktion, uppfödning och utfodring.
  • Hästens roll för människan, samhället och miljön.

Följande områden välkomnas särskilt bland ansökningarna:

  • Hästen som terapeutiskt verktyg och dess ekonomiska incitament.
  • Hästnäringens tillväxt och ekonomiska betydelse för samhället.
  • Hästnäringens klimat- och miljöpåverkan.

Din ansökan ska ange forskningens inverkan på hästars välfärd samt en beskrivning av plan för informationsspridning till relevanta användargrupper. Ansökan sker genom Stiftelsen Lantbruksforsknings (SLFs) elektroniska ansökningssystem, se www.lantbruksforskning.se. Svensk-norska samarbetsprojekt prioriteras.

Du kan läsa mer om Agrias Forskningsfond för häst här.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg