Ska du köpa en ny ridhjälm?

Om du ska köpa en ny ridhjälp se till att den är godkänd innan köp.

Konsumentverket har genomfört en marknadskontroll som visar att två av tio hjälmar som säljs i våra hästsportbutiker saknar CE-märkning. Konsumentverket berättar att av de 46 olika hjälmarna som ingick i marknadskontrollen saknade nio CE-märkningen. Av dessa nio fanns det tre hjälmar som överhuvudtaget inte hade någon märkning och sex hjälmar som hade Konsumentverkets gamla märkning att de uppfyllde Konsumentverkets regler för säkerhet och funktion.

CE-märkning

Numera ska hjälmar vara CE-märkta. Hjälmarna omfattas av lagen om personlig skyddsutrustning. Lagen innehåller många krav som ska uppfyllas, några viktiga punkter är märkningen och att hjälmen uppfyller de fastställda säkerhetsbestämmelserna. Precis som tidigare ska hjälmarna vara provade och dessutom typgodkända. Inom EU finns det opartiska kontrollinstanser som genomför dessa tester. Som ett bevis på att hjälmen uppfyller alla nämnda krav är just CE-märkningen. Tänk på det när du är på väg att köpa ny hjälm.

Att hjälmarna i butiken inte hade någon CE-märkning, kan bero på två saker, säger Konsumentverket. Dels kan det vara en gammal hjälm som tillverkades innan kravet på CE-märkningen fanns. Dels kan det vara så illa att hjälmen överhuvudtaget inte är testad. Nu ska Konsumentverket ingripa mot de butiker, importörer och tillverkare som har sålt hjälmar utan märkning.

Konsumentverket berättar också att alla leverantörer av CE-märkta ridhjälmar ska få ett kontrollintyg och försäkran om att ridhjälmarna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser.

Mer än märkningen

Tänker du skaffa dig en ny hjälm, kontrollera noga att det finns CE-märkning i hjälmen. Men det är inte bara märkningen som ska finnas i hjälmen, du bör tänka på en hel del andra saker också. Ridhjälmen ska passa och sitta bra, dessutom täcka stora delar av huvudet och ger bra skyddsförmåga för både panna, hjässa, tinningar och bakhuvud.

Fakta från Konsumentverket om ridhjälmar:

  • Styrka: Hållbar och oöm. Bra stötdämpande förmåga som ger skydd vid slag och stötar.
  • Komfort: Relativt lätt och bekväm. Ger bra sikt och ventilation. Lämnar öronen fria.
  • Livslängd: Har hjälmen varit med om t ex ett hårt fall och dämpat stöten, är det dags att byta till en ny hjälm.

Det är bara om hjälmen är rätt tillpassad som den ger ett maximalt skydd. Du kan aldrig köpa en hjälm att "växa i", då gör den ingen nytta. Att rida med hjälm betyder självklart att du har hakbandet i funktion. Att rida med hjälm utan hakband är fånigt. När du ramlar i backen, så ramlar hjälmen åt ett annat håll.

Avslutningsvis fårTV-doktorn Göran Sjönell berätta följande: "En skadad hjärna kan - till skillnad från andra organ - inte repareras. Idag kan läkarna utföra avancerade operationer och ta bort eller ersätta många skadade organ. Hjärnan kan man däremot inte återställa. En lätt skallskada kan ge men för hela livet. Därför är det viktigt att skydda huvudet med en hjälm".

Konsumentverket har gett ut en liten broschyr om hjälmar som heter "Huvudsaken är att du bär hjälm". Där står allmän information om vikten av att bära hjälm, det är också i den som Göran Sjönell berättar om vilka skador som kan uppstå om man inte använder hjälm. Broschyren går troligtvis fortfarande att beställa från Konsumentverket.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg