Se till islandshästens tävlingsprestationer

Det går att titta på tävlingsprestationer när det handlar om avel av islandshästar. Det visar forskning som Elsa Albertsdóttir vid institutionen för husdjursgenetik vid SLU gjort.

Elsa Albertsdóttir har genom sina studier kommit fram till att resultaten från tävlingar kan användas som underlag för att välja ut islandshästar till avel. På så sätt går det att ytterligare förbättra hästens gångarter, exteriör och temperament. De flesta islandshästar har gångarterna skritt, tölt, trav och galopp. Många kan dessutom visa flygande pass.

I aveln med islandshästar vill man ha en ridhäst som kan användas både för nöjesridning och för tävling. Tävling med islandshäst har blivit mycket populärt i många länder utanför Island, till exempel Sverige. I dag betingar islandshästar med bra tävlingsresultat höga ekonomiska värden.

Olika tävlingar för islandshästar

För islandshästar finns två typer av tävlingar; sporttävlingar och gæðingatävlingar. Den senare formen förekommer huvudsakligen på Island men blir allt populärare även i andra länder. Hästarna som deltar måste vara fem år eller äldre och finnas med i databasen WorldFengur. Tre eller fem auktoriserade domare dömer vid varje tävling.

Sporttävlingarna består av grenarna tölt, fyrgång (tölt, skritt, trav och galopp) och femgång (tölt, skritt, trav, galopp och snabb passgång). Gångarterna visas på en oval bana. Dessutom förekommer en bedömningsgren i pass som genomförs på en rak bana. Vid gæðingatävlingarna bedöms dessutom allmänt intryck samt hästens framåtanda. Vid sporttävlingarna är tekniken och precisionen vid utförandet betydelsefull. Det finns även rena passlöpgrenar där hastigheten är avgörande.

Avelsbedömningar tidigare viktigast

Förutom olika tävlingar för islandshästar genomförs särskilda "avels-shower". Resultat från avelsbedömningarna används idag som underlag för att kunna välja ut de bästa hästarna till avel. Man tittar på hästarnas extriör och bedömer ridbarheten av de fem gångarterna som visas på en rak bana.

En veterinärbesiktning av hästarna görs också. Bedömningarna pågår i en till två dagar och poängsätter hingstar, valacker och ston i olika åldersgrupper.

Tävlingar som komplement

När Elsa Albertsdóttir tittade på islandshästarnas tävlingsresultat såg hon att tävlingsegenskaperna påverkas till mellan 18 och 35 procent av ärftliga faktorer. Det talar för att tävlingsresultat kan användas som ett komplement till avelsbedömningarna i urvalet av avelsdjur. Resultaten visade också att det råder starka genetiska samband mellan tävlingsresultat och ridbarhetsegenskaperna i avelsbedömningen.

Det är alltså till stor del samma kvaliteter i gångarter och ridbarhet som man premierar vid avelsbedömningar som vid tävlingar. Ett relativt starkt samband mellan hovkvalitet och tävlingsframgångar visar också på betydelsen av en hållbar häst för att nå tävlingsframgångar.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg