Mekanisk hov kvalitetssäkrar underlag

Ett dåligt rid- eller körunderlag kan öka risken för skador. Men frågan är vad som är ett bra underlag och hur det påverkar hoven? Det har SLU tagit reda på genom att arbeta fram en mekanisk hov. 

Under 2017 blir forskningen praktisk verklighet när den mekaniska hoven ger sig ut i Sverige för att kvalitetssäkra banunderlag.

De senaste åren har den mekaniska hoven används för att mäta och kvalitetssäkra underlag på flera mästerskapsbanor runt om i världen.

- Det är väldigt roligt att Sverige kan vara ett internationellt föregångsland och nu erbjuda tillämpningen av forskningen till hästnäringen, säger Lars Roepstorff, professor vid SLU.

Hästnäringens alla discipliner har idag ett stort fokus på underlagets betydelse för hästarnas hälsa och prestation. Med utgångspunkt från en gemensam organisation erbjuds nu tester och rådgivning kring konstruktion, installation och underhåll av banunderlag.

Under Gothenburg Horse Show/Eurohorse kommer Lars och hans team att demonstrera hur den mekaniska hoven fungerar som en del av EuroHorses paddockprogram.

Här kan du läsa mer om hur det går till att testa underlaget

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg