Kunskapssajten HästSverige fyller ett år

HästSverige är en webbportal inom hästkunskap som innehåller aktuell och korrekt hästkunskap baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Nu firar HästSverige ett år.

Det är mycket som har hänt sedan lanseringen den 21 september 2011. Redan nu har webbportalen 20 000 besökare varje månad, men ambitionen är att ännu fler ska hitta till www.hastsverige.se. Webbportalen levererar aktuell och korrekt kunskap om hästen – på flera olika nivåer. Veta, Veta mer och Veta mest gör kunskapssajten intressant och tillgänglig för alla hästmänniskor som vill lära sig mer.

Kunskapssajten vänder sig till alla hästmänniskor, från den unga ridskoleeleven som precis börjat på ridskolan till tävlingsryttaren på elitnivå.

- En viktig målsättning med HästSverige är att aktiva på olika nivåer ska kunna lita på det som webbportalen presenterar. Dessutom får man tillgång till senaste vetenskapliga rön, sa Göran Dalin, SLU, en av initiativtagarna till satsningen vid lanseringen i fjol.

Nu är ambitionen givetvis att ännu fler som har intresse för häst ska hitta till www.hastsverige.se. Samtidigt strävar HästSverige efter att nå ut brett inom hela hästnäringen och söker samarbete med organisationer inom såväl avel som sport.

HästSverige är ett resultat av samarbete mellan SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse), SHF (Stiftelsen Hästforskning), LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och Agria Djurförsäkring.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg