Agria och Länsförsäkringar väljer att dela ut stipendiet till en student som tänker satsa på hästbranschen. Alla som går det andra året på hippologen eller som gått det tvååriga programmet och ska söka det tredje året på Flyinge kan söka stipendiet. Stipendiet kommer att delas ut en gång om året under fem år med start 2013.

Ansökan görs skriftligt och en styrgrupp bestående av lärare och vd från Flyinge, representant från Agria och Länsförsäkringar bestämmer vem som ska få stipendiet.

Stipendiet delas ut till studenten i två omgångar, 20.000 kronor på hösten och 20.000 kronor på våren. Motprestationen från stipendiatet är en film eller ett bildspel som visas upp under Länsförsäkringars årsstämma i maj. Filmen eller bildspelet ska ge en bild av vad studenten gjort under sitt år på Flyinge.

Så ansöker du om hippologstipendiet

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av din bakgrund, vad du planerar att göra efter din tid på hippologprogrammet och vad du vill göra med stipendiet. Skriv också en kort motivering.

Sista ansökningsdag för årets stipendium är den 25 oktober. Du som ska söka tredje året på Flyinge nästa år kan söka fram till den 15:e september 2014. Ansökan görs till caroline.santen@flyinge.se