Dags att köpa hö

Många hästägare köper sitt hö och hösilage på hösten. I samband med det ska man se till att man får med en analys. Om inte det finns kan man ta prov på fodret själv, din foderrådgivare hjälper dig med detta. När du har din analys är det dags att göra foderstater till hästarna för att se till att de får lagom med mat till det arbete de utför. Tänk på att din häst är en gräsätare och ge den därför mycket grovfoder!

Ut med unghästarna

Under det första levnadsåret ska en normal unghäst uppnå 70 procent av sin slutliga kroppsvikt. Det är viktigt att den här hektiska tillväxtperioden sker under bra förutsättningar. Man vet numera att motion under tillväxtperioden har avgörande betydelse för hästens framtida hållbarhet och prestationsförmåga. Den växande unghästen ska vistas utomhus så mycket som möjligt.

Luftvägsproblem är ofta värst på hösten

Orsakerna till irritationer i luftvägarna kan vara många och varje ägare till en ”halshäst” bör rådgöra med sin veterinär. Som hästägare kan du förebygga några av de vanligaste orsakerna till återkommande luftvägslidanden.

Var uppmärksam när det gäller mögel i foder. Kassera allt foder som är det minsta mögelangripet. Vissa mögelsporer kan bilda giftiga ämnen. Förvara fodret torrt och se till att inte fuktig stalluft når upp till höet på skullen ovanför.

Sopa aldrig stallgången då hästar finns inne och blöt gången innan för att begränsa dammspridning. Släng inte ned hö eller halm från skullen då hästar finns i stallet.

Ta hjälp av yrkesfolk när det gäller ventilation. Dålig stallventilation är en stor orsak till hästars luftvägsproblem.

Riktiga ströbäddar är viktigt för stallhygienen

Luftkvaliteten i stallet påverkas av gödsel och urin. I gränsskiktet mellan vätska och luft bildas ammoniak och andra så kallade gödselgaser. Ju varmare det är i stallet, desto mer gas bildas och gaserna har en skadlig inverkan på slemhinnorna i hästens luftvägar. En av ströets viktigaste funktioner är att suga upp urin. Det gäller att strö tillräckligt mycket. Halm har en något mindre absorptionsförmåga än till exempel torvströ och kutterspån men i gengäld erbjuder den hästen sysselsättning. Trähaltiga strömaterial kan i vissa fall ha en negativ inverkan på hästens hovar. Strömaterialen är olika och balansgången är svår.

Agrias hästkalender

Agrias hästkalender innehåller 12 delar som ger dig aktuella tips och råd varje månad.

Hästkalender januari

Hästkalender februari

Hästkalender mars

Hästkalender april

Hästkalender maj

Hästkalender juni

Hästkalender juli

Hästkalender augusti

Hästkalender september

Hästkalender oktober

Hästkalender november

Hästkalender december