Kontrollera stallmiljön

Vintertid tillbringar de flesta hästar fler timmar i stallet än under övriga året. Ventilationen måste vara god. För att hålla fukt- och bakteriehalt på en hälsosam nivå måste cirka 300 m3 luft växlas per häst och timme.

Gödsla ut så tidigt som möjligt på morgonen så att de hästar som är kvar inne slipper stå i fuktig och ammoniakmättad luft. Gödsla helst ut närhästarna vistas utomhus. Vänd dig till Lantbruksenheten på Länsstyrelsen om du vill analysera den hygieniska standarden hos luften i ditt stall. 

Planera för träckprov och avmaskning

Regelbundna träckprov – i vilka förekomsten av parasitägg kartläggs – är ett bra styrmedel när det gäller avmaskningen. Parasittrycket varierar mycket från anläggning till anläggning, bland annat beroende på skillnader i hästtätheten samt betenas och rastfållornas beskaffenhet. Ta träckprov och välj tidpunkt och preparat för avmaskning i samråd med en veterinär. Observera att alla
avmaskningsmedel idag är receptbelagda. Avmaska inte i onödan!

Hökvalitet är delvis ett vinterproblem

Under vintermånaderna sjunker höets halt av A-vitamin till följd av lagring. Kontrollera regelbundet att höet inte angripits av mögel. Vissa mögelarter kan vara mycket giftiga och ge upphov till bland annat kroniska luftvägslidanden. Skaka alltid isär höbalen innan du fodrar ut höet och kontrollera att det inte dammar för mycket och att det är fritt från mögellukt. Höskullen ska vara väl isolerad från stallet, så att fuktig stalluft inte skadar höet.

Om du använder inplastat gräs, så tänk på att hållbarheten är begränsad i en öppnad bal. Hur länge en bal kan vara öppen beror bland annat på hur välensilerat gräset är, vilken ts-halt det har, yttertemperatur med mera.

Kvalitetssäkra ditt hö

  • Lukta - gräset ska lukta fräscht
  • Känn - är gräset varmt, fodra inte detta
  • itta - är fodret mögligt? Släng!

Många helger ökar risken för korsförlamning

Korsförlamning uppstår då energigivande ämnen i muskulaturen vid plötslig ansträngning bryts ned i så stora mängder, att den mjölksyra som bildas i nedbrytningsprocessen inte hinner transporteras bort och utsöndras tillräckligt snabbt.

Mjölksyran skadar muskelvävnaden och i svåra fall kan en mängd muskelceller skadas. Hästen blir stel, ovillig att röra sig och hård i bakdelens stora muskelgrupper. Förebygg genom att sörja för regelbunden motionering av
hästen – även om du inte själv har tid. Dra ner på kraftfodret om du minskar hästens arbete.

Nu börjar sommarpälsen att växa

I januari-februari börjar hästarna att sätta sin sommarpäls. Pälsbytet ökar hästens behov av framför allt protein. Har du en balanserad foderstat under hösten så bör du nu öka mängden protein i foderstaten.

Hästen prioriterar pälssättningen framför att sätta muskler och hull. Om det blir brist på protein när pälssättningen börjar så kommer hästen att tappa hull och muskulatur – vilket inte är helt ovanligt att se på hästarna på vårkanten.

På arbetande hästar märker man oftast inte mycket av pälsbytet jämfört med hästar som inte arbetar. Det beror på att arbetande hästar får mer foder som ger en ökad ämnesomsättning vilket i sin tur ger mer värme än i en underhållsfoderstat.

Det dräktiga stoet

Under de tre sista dräktighetsmånaderna växer fölet som allra mest. Det är viktigt att stoets protein- och energibehov tillgodoses. Rådgör med din veterinär eller med foderrådgivare för att göra en bra foderstat.

Håll ditt sto vaccinerat mot abortvirus. För ett fullgott skydd ska vaccinationerna göras i 5:e, 7:e och 9:e dräktighetsmånaderna.

Agrias hästkalender

Agrias hästkalender innehåller 12 delar som ger dig aktuella tips och råd varje månad.

Hästkalender januari

Hästkalender februari

Hästkalender mars

Hästkalender april

Hästkalender maj

Hästkalender juni

Hästkalender juli

Hästkalender augusti

Hästkalender september

Hästkalender oktober

Hästkalender november

Hästkalender december